FeriePULSE også i 2022 – først i Oslo og Bergen

09.02.2022 Egil Hofsli (tekst) Steve Nilsen (foto)
Del på:

FeriePULSE også i 2022 – først i Oslo og Bergen

OSLO: Norges Musikkorps Forbund (NMF) vil også i år tilby musikkseminaret FeriePULSE flere steder. Dette lavterskel-korpstilbudet for barn og unge i grunnskolealder tilbys nå i Oslo og Bergen, som VinterPULSE. Norsk kulturskoleråd er en viktig samarbeidspartner for NMF i arbeidet med at enda flere unge skal få FeriePULSE-tilbud. 

 

FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMFs ferieprosjekt for barn og unge i grunnskolealder, uavhengig av sosiokulturell status. Det er gratis å delta og ingen forutsetning at en må kunne spille et instrument.

 

Prosjektet arrangeres til ulike tider av året i ulike deler av landet. VinterPULSE arrangeres i vinterferie, SommerPULSE om sommeren osv. I tillegg til å tilby gode ferieopplevelser med musikken i sentrum, er det også et mål å dele kompetanse om hvordan en kan legge til rette for helhetlig og inkludrende musikkopplæring og synligjøre korps som fritidsaktivitet for grupper som har liten kjennskap til aktiviteten. Prosjektet har gitt NMF og korpsene nyttig kunnskap og erfaring om rekruttering.

 

I 2021 ble FeriePULSE gjennomført i Oslo, Bergen, Ålesund, Skien, Trondheim, Ullensaker og Harstad (der artikkelens bilder er tatt, red.anm.). Totalt var 273 barn, 23 praktikanter, 31 lokale ledere og 15 PULSE-deltakere/alumni involvert i gjennomføringen av 2021-prosjektene.

 

NMF har et samarbeid med Norsk kulturskoleråd, om å spre FeriePULSE til flere. Organisasjonene mottok i 2021 støtte fra Kulturtanken til å gjennomføre prosjekt i samarbeid med korps og kulturskoler. Disse midlene ble brukt til å gjennomføre PULSE-prosjektene i Ullensaker og Harstad. Det søkes nå om midler til å videreføre denne ordningen i 2022.

 

Bufdir, Kavlifondet, Norsk musikkråd og Norec er sentrale og pålitelige bidragsytere som gjør det mulig for NMF å tilby FeriePULSE til barn og unge i målgruppa.

 

VinterPULSE i Oslo og Bergen

 

Akkurat nå planlegges det VinterPULSE i Oslo og Bergen, som naturlig vil være av interesse også for kulturskoleelever:

 

  • VinterPULSE Oslo, Sagene festivitetshus. Tirsdag 22. februar – fredag 25. februar, ledersamling: mandag 21. februar.
  • VinterPULSE Bergen, Lungegaardens Kulturarena. Tirsdag 1. mars – fredag 4. mars, ledersamling: mandag 28. februar.

Digitalt praktikantprogram

 

Ungdom i alderen 16–25 inviteres til å være med som ungdomspraktikanter. Da gjennomfører de et opplæringsprogram og får praksis under veiledning av en pedagogisk veileder i forbindelse med et feriePULSE-prosjekt. Praktikantene deltar også på ledersamling sammen med øvrige FeriePULSE-ledere.

 

> Mer om digitalt praktikantprogram

Les flere nyheter!