Kulturskole tema på konferansen Arena Trøndelag

03.02.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskole tema på konferansen Arena Trøndelag

STJØRDAL: «Kulturskolen – et verktøy for sosial bærekraft». Det er tittelen på innlegget Ingvill Dalseg, hovedstyremedlem i Norsk kulturskoleråd, skal holde 3. mars på konferansen Arena Trøndelag.

 

Innlegget skal Dalseg holde på tampen av konferansens andre dag, og styrelederen i Norsk kulturskoleråd Trøndelag runder da av en konferansedag der blant andre Ola Borten Moe, forsknings- og høyere utdanningsminister, og Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonen, også har holdt innlegg.

 

Bærekraft er et essensielt punkt i Norsk kulturskoleråds gjeldende strategi, Strategi 2032., der det skrives slik under punktet Bærekraft – Kulturskole i et bærekraftsperspektiv:

 

"I tråd med en verden i bevegelse må relevante moment relatert til FNs bærekraftsmål reflekteres i Norsk kulturskoleråds arbeid. Bærekraft bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og at ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. Kulturskolen må ha evne til å opprettholde, tilpasse og fornye seg over tid, slik at oppgavene som skal løses ikke tærer på midler eller ressurser som senere kan bli hinder for at nye oppgaver kan løses".

 

Det vil også bli et kunstnerisk innslag  digitalt og bærekratig  levert av Selbu kulturskole i forbindelse med Dalsegs innlegg.

 

Arena Trøndelag arrangeres denne gang som ei hybrid samling – du velger enten fysisk eller digital deltakelse ved påmelding. Konferansens målgruppe er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen samt stortingsrepresentanter.

 

Påmeldingsfrist: 4. februar.

> Mer informasjon og påmeldingsskjema

 

Blant temaene som fokuseres på konferansen, er Tillitsreformen, kompetanse og rekruttering, inkludering, klimatilpasning, bærekraftig reiseliv, psykisk helse for barn og unge samt den nyoppnevnte Helsepersonellkommisjonen. En skal også innom KS sitt debatthefte og tariff 2022.

 

Arena Trøndelag blir arrangert av Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS Trøndelag. Konferansen arrangeres tre ganger i året, og er et resultat av ønsket om bedre samordning av dialogen med kommunene.

Les flere nyheter!