Koordinert kulturarbeid: Program klart for avslutningssamling

16.02.2022 Egil Hofsli (tekst og foto) Universitetet i Agder (foto - Skregelid) Helgelendingen (foto - Ulvang)
Del på:

Koordinert kulturarbeid: Program klart for avslutningssamling

GARDERMOEN: UNG-22 er tittelen på samlinga som markerer avslutninga på pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid. 24.–25. mars samles de involverte ungdommene og deres medspillere på Gardermoen.

 

Merk: Pilotprosjektets endelig punktum kommer litt senere. En rapport om pilotprosjektet skal ferdigstilles etter avslutningssamlinga. Leveringsdato for denne er 29. april 2022.

 

Samarbeid på tvers viktig

 

Koordinert kulturarbeid er et pilotprosjekt i fire der kulturskolene, UKM og fritidsklubbene jobber sammen for å skape et best mulig kulturtilbud for ungdom. Gjennom prosjektet jobbes det med lokale prosesser for å få til samarbeid på tvers. Dette gjør hver pilotkommune sammen med ungdom.

 

Det er Norsk kulturskoleråd, UKM samt Ungdom og Fritid som står bak Koordinert kulturarbeid. De ønsker å se på felles løsninger til lokalt kulturarbeid for og med barn og unge. En ønsker å kartlegge ungdoms ønsker og gi ungdom relevante tilbud av høy kvalitet i deres lokalmiljø.

 

Programmet klart for UNG-22

 

Programmet for UNG-22 er klart, og det blir to samlingsdager med mye innhold. De involverte ungdommene i de fire kommunene som deltar i pilotprosjektet har i stor grad vært med og bestemt hva som skal fokuseres på siste samling. De fire involverte kommunene er Arendal (Agder), Kongsberg (Viken), Melhus (Trøndelag) og Sola (Rogaland).

 

Ungdommene har også laget såkalte pitchvideoer der de inviterer beslutningstakere fra egen kommune til å delta.

 

– Ungdommene ønsker å fortelle hva de har fått til i løpet av prosjektperioden, bli bedre kjent med dem som tar beslutninger i kommunen, bygge broer mellom tjenestetilbud samt skape gode løsninger for framtida, sier Fabiola Charry (bildet), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og nasjonal leder for Koordinert kulturarbeid.

 

Innlegg, debatt, erfaringsdeling …

 

Samlingas program rommer mye: Innlegg, debatt, erfaringsdeling, gruppearbeid ... Det blir blant annet to innlegg ved eksterne personer.

 

Førsteamanuensis Lisbet Skregelid, Universitetet i Agder, holder første dag innlegget «Kunstens betydning for ungdom». Skregelid arbeid ved Institutt for visuelle og sceniske fag, og leder forskningsgruppa Kunst og barn & unge, som i vår utgir antologien Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge.

 

Adam Ulvang, leder av ungdomsrådet i Vefsn kommune, skal på dag to fortelle om Mosjømodellen for medvirkning.

 

På dag to skal ungdommene også presentere sine interessetema for de øvrige samlingsdeltakerne. Deretter blir disse analysert gjennom SWOT-analyse i kommunegrupper og interkommunale grupper. SWOT-analyse er en analyse som nyttes ved strategisk planlegging eller kartlegging av f.eks. en organisasjon eller bedrifts sterke og svake sider samt til identifisering av eventuelle problemer og muligheter som kan påvirke utvikling.

 

Temaene som skal «under lupen» er følgende:

  • Hvordan forplikte kommunene til ungdomsmedvirkning
  • Hvordan bygge broer mellom aktivitetene og organisasjoner
  • Hvordan skape gode møteplasser og arenaer for ungdomskulturen i kommunen
  • Hvordan synliggjøre kulturtilbud og aktivitetene i kommunen

> Programmet for UNG-22

 

En håper å kunne innlede samlinga med en hilsen (per video) fra kulturminister Anette Trettebergstuen, men det er i skrivende stund ikke endelig avklart.

Les flere nyheter!