Inkluderende kulturskoler: 28 fordypningstiltak får totalt 19 mill. kr i støtte

01.12.2023 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Inkluderende kulturskoler: 28 fordypningstiltak får totalt 19 mill. kr i støtte

Da er 19 millioner kroner fordelt på 28 fordypningsprosjekt i kulturskoleregi  gjennom ordningen Inkluderende kulturskolerDet er Sparebankstiftelsen DNB som igjen har tildelt ordningen midler.

 

Målet er å stimulere til regional samhandling om fordypningstiltak slik at barn og unge som ønsker og er kvalifisert for det skal kunne delta i et fordypningstilbud.

 

Nederst i saken ser du hvilke tiltak som har fått økonomisk støtte gjennom Inkluderende kulturskoler 2.0.

 

Søknader har blitt vurdert i forhold til

 

  • kvalitet i forhold til gitte kriterier
  • geografisk spredning
  • den totale kunstfaglige bredden på tvers av landet
  • spredning av stimuleringsmidler på flest mulig tiltak og samtidig ivareta respektive budsjett i størst mulig grad

 

Alle søkerne som har fått tildelt midler inviteres også til en nasjonal konferanse for fordypning, som finner sted 7. mars 2024 i Stjørdal. Her vil disse også møte dem som i forrige runde ble tildelt midler. Målet med konferansen er både erfaringsdeling samt å gi konfernsedeltakerne påfyll av kompetanse i det videre arbeidet med å utvikle fordypningstilbud.

 

Det forventes at de som nå er innvilges støtte starter forberedende arbeid i løpet av januar 2024.

 

 

Stimuleringsmidlene kan ikke være eneste finansiering

 

Det er en forutsetning at det legges opp til økonomisk fordeling av kostnader, slik at stimuleringsmidler ikke er eneste finansiering. Minimum 40 prosent av utgiftene må dekkes inn av egenandel fra kommuner og/eller bidrag fra fylkeskommuner og/eller andre offentlige virksomheter.

 

Disse 28 tiltakene er tildelt økonomisk støtte gjennom Inkluderende kulturskole 2.0

Tiltakets tittel

 

Tildelingssum

Involverte fylker*

 

Involverte fag

DanseRom

 

370 000 kr

Akershus

 

Dans

Développé

 

1 500 000 kr

Akershus, Oslo

 

Dans

Fordjuping i Voss og Hardanger

 

465 000 kr

Vestland

 

Dans, musikk, teater, visuell kunst, annet

Fordjuping region Sunnfjord,

Ytre Sogn, Nordfjord

 

400 000 kr

Vestland

 

Musikk, teater, visuell kunst

 

Fordjupning i tradisjonsmusikk

 

275 000 kr

Vestland

 

Dans, musikk 

Fordjupning i dans

 

40 000 kr

Nordland 

 

Dans

Fordypning visuelle kunstfag Asker kulturskole,

Bærum kulturskole, UngKunst og

Henie Onstad Kunstsenter

 

300 000 kr

Akershus

 

Visuell kunst

FordypningsLab Fosen

 

200 000 kr

Trøndelag

 

Dans, musikk, teater, visuell kunst, annet

Fredagsskule Jæren

 

725 000 kr

Rogaland

 

Dans, musikk, teater, visuell kunst

Instrument i fokus

 

900 000 kr

Akershus, Oslo

 

Musikk

Kulturmosaikk 3.0

 

750 000 kr

Møre og Romsdal

 

Dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst

Kunst+

 

300 000 kr

Rogaland

 

Visuell kunst

LofotenDanser (LoDa)

 

250 000 kr

Nordland

 

Dans

Nasjonal konferanse om dans

 

200 000 kr

Rogaland

 

Dans

Orkesterfordjupning

 

400 000 kr

Vestland

 

Musikk

Pilot i fordypning for blås og slagverk i Nordland

i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund

 

900 000 kr

Nordland

 

Musikk

Regionalt fordypningstilbud for dans i Follo

 

600 000 kr

Akershus

 

Dans

Skap deg!

 

1 000 000 kr

Nordland, Troms

 

Dans, musikk, skapende skriving, teater

Styrking og tilgjengeliggjøring av fordypningstilbud i

visuell kunst og sirkus i Trøndelag

 

2 050 000 kr

Trøndelag

 

Sirkus, visuell kunst

Talent Dans Rogaland (TaDa)

 

400 000 kr

Rogaland

 

Dans

Talent Sør - nettverksbygging i fordypning i Agder

 

200 000 kr

Agder

 

Dans, musikk, teater, visuell kunst

Talent Sør - Visuell kunst

 

1 700 000 kr

Agder

 

Visuell kunst, annet

Talentprogram visuelle kunstfag Sør-Rogaland

 

750 000 kr

 

Rogaland

 

Visuell kunst

 

The Circle of Art” - utdanning og utøving i felles kretsløp

Et regionalt kunstfaglig alumniprosjekt med

unge studenter/utøvere

 

800 000 kr

Møre og Romsdal

 

Dans, musikk, teater, visuelle kunst

TrønderFOLK - Fordypningstilbud i folkemusikk og

tilhørende rytmisk musikk

 

850 000 kr

Trøndelag

 

Dans, musikk

Unge talenter Haugalandet

 

140 000 kr

Rogaland

 

Musikk

Unge talenter Nord

 

470 000 kr

Finnmark, Nordland, Svalbard, Troms 

 

Musikk

UngKunst

 

1 200 000 kr

Akershus

 

Visuell kunst

 *) Fylker per 1. januar 2024.

 

> Mer informasjon på nettsida Fordypning på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!