Rammeplanseksjonen

Lokalt læreplanarbeid i kulturskolen - innholdskriterier

Del på:

Lokalt læreplanarbeid i kulturskolen

Her finner du et dokument om lokalt læreplanarbeid i kulturskolen, som inneholder innholdskriterier for en lokal læreplan.

 

«En lokal læreplan er skriftliggjøring av gapet mellom

Rammeplan for kulturskolen og praksis».

 

Det sier Gunnar Skaar, tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder, som i de senere årene er mye brukt som konsulent av Norsk kulturskoleråd, også i forbindelse med implementeringen av den nye rammeplanen for kulturskolen, "Mangfold og fordypning". Blant annet var han sentral i utarbeidelsen av  "Veiledning for lokalt rammeplanarbeid".

 

Skaar har også forfattet dokumentet du finner her, som er ment som en støtte for alle som ønsker å lage lokale læreplaner for kulturskolen, tufta den nasjonale rammeplan for kulturskole.

 

Her finner du dokumentet Om lokalt læreplanarbeid i kulturskolen