Forskning og utvikling

Del på:

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Gjeldende strategi sier at Kulturskolerådet skal initiere, koordinere og formidle forskning for utvikling av kulturskolene. Kulturskolerådets intensjon er at dette skal bidra til å høyne kunnskap og kompetanse i, for og om skoleslaget. På denne sida finner du aktuelt stoff om temaet.

 

Meny

 

Aktuelt

 

Aisthesis

 

Forskning på

egen praksis

 

Cutting Edge Kulturskole - 

med Praksis-

konferansen

 

Arrangement

 

Dokumenter

 

Samarbeid med UH-sektor

 

Handlingsplan

 

Forsknings-

oversikt

 

Publikasjoner

 

Artikler signert

ansatte i Norsk

kulturskoleråd

 

Annet

 

Arkivet

 

Kontakt meg gjerne

Anders

Rønningen

FoU-leder

Send e-post

Aktuelt

 

Cutting Edge Kulturskole og Praksiskonferansen blir digitale arrangement

KRISTIANSAND: På grunn av usikkerhet knytta til koronarestriksjoner er det nå bestemt at fagkonferansen Cutting Edge Kulturskole og den tilhørende Praksiskonferansen blir arrangert digitalt. Påmeldingsfrist for Cutting Edge, som arrangeres 17. og 18. februar, er 27. januar, mens 15. februar kl. 12.00 blir påmeldingsfristen for Praksiskonferansen 16. februar.

 

> Les nyhetssak her     > Se konferansenes eget nettsted

 

 

14 kulturskoleansatte utvalgt til prosjektet Forskning på egen praksis

Norsk kulturskoleråd lanserte i mai 2021 et prosjekt som heter Forskning på egen praksisder formålet er å framskaffe forskningsbasert kunnskap om praksisutvikling i kulturskolefeltet.

 

Det er nå valgt ut 14 personer som alle er ansatte i kulturskoler. Disse får veiledning og oppfølging i prosessen med å gjennomføre sine prosjekt. 

 

> Les nyhetssak her    > Se nettsida Forskning på egen praksis

 

Rapport om digitalitet i kulturskolen: Synliggjør behov for digital didaktikk

Forskningsrapporten om digitalitet i kulturskolen under koronapandemien ble lansert 6. mai 2021. Norsk kulturskoleråd  som er rapportens bestiller  merker seg spesielt at rapporten synliggjør et behov for å utvikle en digital didaktikk for kulturskolen.

 

> Les nyhetssak her    > Rapporten fins her

 

Tankesmia Aisthesis etablert – initiert av Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd har tatt initiativ til å starte tankesmia Aisthesis. Den skal være et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt samt et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser, og for å fremme dette i skole og samfunn.

 

Tankesmien Aisthesis hadde sitt første møte mandag 12. april 2021.

 

> Les nyhetssak her           > Til Arthesis' nettside

 

 

 

 

Webinarserie med forskningsformidling

Webinarer med fokus på formidling av forskning til kulturskolelærere og -ledere. Det er et nytt tilbud som Norsk kulturskoleråd og Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning satser på i 2021.

 

Tre webinarer er planlagt, det første ble arrangert 19. februar. Her skal altså aktuell, kulturskolerelatert forskning presenteres for kulturskolefeltet – av forskere.

 

> Les nyhetssak her

> Aktuelle dokument

 

Se også: Arkivet - med tidligere nyheter/aktualiteter

 

Tilbake til toppen

 
Arrangement 

Webinarer

> Webinar med forskningsformidling 6. mai 2021

 

> Webinar med forskningsformidling 19. februar 2021

 

Webinar: PPU-studier og kulturskolen som praksisarena (arr. mai 2020)

 

Konferanser

Cutting Edge Kulturskole 2021

 

Cutting Edge Kulturskole 2019

 

Cutting Edge Kulturskole 2017

 

>Samleside for Forskningskonferansens (nå Cutting Edge Kulturskole)

Tilbake til toppen

 
Dokumenter

Fra webinaret 6. mai 2021

Ikke noe TikTok - digital didaktikk, takk (rapport, Telemarksforsking, 2021)

Ola K. Berges presentasjon av rapporten

Øyvind Johan Eiksunds presentasjon

 

Fra webinaret 19. februar 2021

Camilla Kvaals innlegg - Samspill i interkulturell musikkpraksis

Oppsummering fra webinar

Tilbake til toppen

 
Samarbeid med UH-sektor

Kulturskolerådet vil bidra til opprettelse av universitetskulturskoler

 

Kulturskolerådet fokuserer PPU og kulturskole

 

OutMus 

Tilbake til toppen

 
Handlingsplan

Innhold kommer senere.

Tilbake til toppen

 
Annet 

KIL-forsk

 

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning

 

Artikler skrevet av ansatte i Norsk kulturskoleråd

Tilbake til toppen

 
 Arkivet 

> Info om webinarinnlegget DiSkometoden v/Kari Holdhus (Praksiskonferansen 2022)

> Info om webinarinnlegget Reisen v/Mali Hauen (Praksiskonferansen 2022)

 

Tilbake til toppen