KrFs forslag om øremerket statsstøtte og forskrifter ikke vedtatt

img_196.gif
img_196.gif
12.05.2009 Harry Rishaug (tekst)
Del på:

KrFs forslag om øremerket statsstøtte og forskrifter ikke vedtatt

OSLO: Kristelig Folkepartis forslag om gjeninnføring av øremerkede statsstøtte og utarbeidelse av forskrifter for kulturskolevirksomheten, fikk ikke tilslutning i Stortinget i dag.

 

Forslaget var lagt fram av KrFs stortingsgruppe, og behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 

Geir-Kjetil Hansen fra Sosialistisk Venstreparti var saksordfører. Han innledet debatten, og ble fulgt av Tove Karoline Knutsen, Odd Einar Dørum og Lena Jensen. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell var til stede i salen, og sto sist på talerlisten, men avsto.

 

Med unntak av forslagsstillerne i KrF støttet ingen av de som hadde ordet forslaget om utarbeiding av forskrifter. Venstres forslag om at "regjeringen skulle legge til rette for at den enkelte kommune utarbeider rammeplan for kulturskoletilbudet", fikk heller ingen tilslutning fra de andre.

Les flere nyheter!