Søk om statlig tilskudd til musikkbinger i 2009

img_198.jpg
img_198.jpg
29.05.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Søk om statlig tilskudd til musikkbinger i 2009

OSLO: Mangel på øvingslokaler for musikere der du bor? En musikkbinge kan være løsningen, og løsningen kan være nærmere enn du tror.

 

Musikkutstyrsordningen har lansert konseptet musikkbinge og opplever et jevnt tilsig av søknader fra kommuner over hele landet, og har en forventet behandlingstid på musikkbingesøknader på fra én til tre uker. Musikkbingene blir utplassert fortløpende etter at en søknad er innvilget.

 

En musikkbinge er et komplett øvingslokale for lokale musikere i alle aldre som enkelt utplasseres i både bykommuner og bygdekommuner. Musikkutstyrsordningen mottar ti millioner kroner i øremerkede midler til dette i 2009, fra Kulturdepartementet. Alt i alt skal inntil 100 musikkbinger utplasseres rundt omkring i Norge, i løpet av 2009.

 

Kommunal/fylkeskommunal egenandel for mottakere vil være

* 120.500 kroner for en containerløsning

* 113.700 kroner for en brakkeløsning

 

Kommune/fylkeskommune kan inngå driftsavtale med tredjepart.

 

Musikkbingene er leveringsklare to til fire uker etter bestilling.

 

Mottakere av tilskudd til musikkbinge kan også søke om tilskudd på inntil 25 000 kroner til å utstyre øvingslokalet med teknisk utstyr. Standard utstyrspakke inkluderer sanganlegg, trommesett, to gitarforsterkere og en bassforsterker.

 

Det forutsettes at støttemottaker stiller en egenandel på minimum 50 prosent av totalkostnaden. Mottaker er selv ansvarlig for bestilling av musikkutstyr. Dersom kommunene ønsker bistand til å velge utstyr som passer i musikkbingen, kan administrasjonen i Musikkutstyrsordningen kontaktes.

Les flere nyheter!