Kulturskolen fikk plass i LOs handlingsprogram

img_184.jpg
img_184.jpg
18.05.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolen fikk plass i LOs handlingsprogram

OSLO: LO vil arbeide for at det fastsettes nasjonale krav til faglig nivå, bredde og kapasitet i kulturskolene, og en øvre grense for egenbetaling.

 

Så heter det i LOs nye handlingsprogram, et program som ble vedtatt på LO-kongressen i Oslo sist uke.

 

Det er Musikernes fellesorganisasjon ved leder Hans Ole Rian og Fagforbundet ved Mette Henriksen Aas (leder for Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst) som i fellesskap har "gjort jobben" med å gjøre dette mulig, ved å være sterke pådrivere for å få til oppsiktsvekkende vedtaket som ble fattet.

 

Les flere nyheter!