Kulturskolen får plass i forskningsprogram

img_185.gif
img_185.gif
14.05.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolen får plass i forskningsprogram

OSLO: Kulturskolen er nå tatt inn i Norsk forskningsråds programmet Utdanning 2020, hvilket høyner mulighetene for mer forskning på skoleslaget.

 

Forskningsprogrammet Utdanning 2020 - også kjent som Norsk utdanningsforskning fram mot 2020 - er en langsiktig forskningssatsing om og for hele utdanningssektoren.

 

I utgangspunktet var ikke kulturskolen nevnt i programplanen som en definert del av den utdanningssektoren. Men etter at Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole gjorde forskningsrådet oppmerksom på glippen er kulturskolen nå inne i ”det gode selskap”, sammen med barnehage, skolefritidsordning, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning, arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter.

 

Mål for programmet

 

Forskning er av avgjørende betydning for at utdanningssektoren skal utvikle seg videre som et bærende element for et moderne kunnskapssamfunn. Programmet Utdanning 2020 skal styrke utdanningsforskningen ved å fremme forskning på et høyt vitenskapelig nivå og bedre kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming, forvaltning, profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse slik at barn, unge og voksnes utvikling og læring kan optimaliseres.

 

Flere fag og forskningsmiljøer skal stimuleres til å forske på problemstillinger knyttet til utdanningssektoren og til grenseflatene mot andre sektorer, herunder arbeidslivet.Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer.

 

Varighet: 2009-2018

Totalbudsjett: Anslagsvis 24 millioner kroner per år

 

Mer om forskningsprogrammet på forskningsradet.no her

 

Les flere nyheter!