Kulturskoleforslag fra KrF stortingsbehandles 12. mai

img_192.gif
img_192.gif
08.05.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskoleforslag fra KrF stortingsbehandles 12. mai

OSLO: Tirsdag 12. mai skal Stortinget behandle Kristelig Folkepartis foreslag om forskrifter for kulturskolevirksomhet samt gjeninnføring av øremerkede tilskudd til kulturskolene.

 

Det er et representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Dagrun Eriksen, Ola T. Lånke, Line Henriette Holten Hjemdal og Bjørg Tørresdal som skal behandles. Sammen fremmer de et forslag om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet.

Trolig vil forslaget bli behandlet en gang mellom kl. 12 og 13 den aktuelle dagen.

 

Bakgrunnen for forslaget finner du her

 

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag fra KrF-representantene:

 

1) Stortinget ber Regjeringen utarbeide forskrifter for kulturskolevirksomheten som sikrer den faglige og sosiale profilen på tilbudet.

 

2) Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre ordningen med øremerkede tilskudd til kulturskolene.

Les flere nyheter!