Oppstart for De unges arena

09.04.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Oppstart for De unges arena

GARDERMOEN: De to første prosjektene i kulturskoleutviklingsprogrammet De unges arena startes denne uka. På samme sted og delvis overlappende.

 

Program for første nettverkssamling         Omtale av foredragsholdere

 

Invitasjon Hedmark/Oppland                    Invitasjon BTV

 

De unges arena kjøres i gang i Hedmark og Oppland samt i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold) våren 2013. Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen er arrangementssted. Der samles deltakere og observatører fra 39 kommuner i de fem involverte fylkene.

 

BTV-erne samlet seg mandag 8. april. Opplendingene og hedmarkingene kommer onsdag 10. april. Før BTV-erne forlater arenaen samme dag rekker de to prosjektenes nærmere 250 deltakerne å gjennomføre ei fellesøkt der amerikanske Eric Booth foredrar om kreativ samhandling. Booth er en velrenommert kursholder og inspirator, ikke minst for større kulturinstitusjoner og -skoler under utvikling og fornying.

 

Micaelsen i begge ender

 

Innholdsmessig rommer de to samlingene det samme, og i samme rekkefølge, men med ett unntak: Vera Micaelsen fra Norsk kulturråd/Den kulturelle skolesekken holder åpningsforedrag på BTV-samlingen, mens hun holder avslutningsforedrag på samlinga for Oppland og Hedmark.

 

Ellers bys begge samlingers deltakere samme meny; professor Arne Krokan fra NTNU tar for seg ”Den digitale arena” i foredragsform, Elin Gullesen Bratt, prosessveileder i relasjonsledelse, foredrar om det å være en prestasjonsleder.

 

Det fins tre fordypningsmoduler i De unges arena, og minst to av disse vil bli belyst hver gang. De tre områdene er kreativ samhandling, den digitale arena og kulturelt entreprenørskap. På første samling vil alle tre bli fokusert både i foredrags- og verkstedkursform.

 

Fokus på mestring, motivasjon og muligheter

 

De unges arena er et utviklingsprogram som skal styrke kulturskolen som de unges arena gjennom et kvalitativt godt kunst- og kulturfaglig tilbud for aldersgruppa 13-18 år, med fokus på motviasjon, mestring og muligheter.

 

De unges arena fokuserer kulturskolens fem basisfag - dans, musikk, skapende skriving, teater og visuell kunst - sett i sammenheng med de nye valgfagene i ungdomsskolen.

 

Programmet gjennomføres som treårige prosjekt i fylker og regioner der alle kommuner inviteres til å delta med sin kulturskole og en samarbeidspart, det være seg en ungdomsskole eller annen etablert arena for ungdom i alderen 13-18 år.

 

Fordypning og videreutvikling

 

Deltakernes kompetanse skal styrkes gjennom fordypning og videreutvikling innen eget fagområde. Dette ved at det blant annet tilføres nye arbeidsmåter både innen eget fagområde og på tvers av ulike disipliner.

 

Kommunene betaler en deltakeravgift på 20.000 kroner per prosjektår for en såkalt helplass som inkluderer seks personers deltakelse på to nettverkssamlinger og en fagdag samt full pensjon og overnatting i tilknytning. Kulturskolens leder skal delta som prosjektansvarlig i sin kommune. Vikar- og reiseutgifter dekker kommunene selv.

Og i tillegg til det faglig påfyllet, skal deltakerne få inspirasjon gjennom kunstneriske innslag av høy kvalitet samt sosial trivsel rundt en festmiddag og de øvrige måltidene på samlingene.

 

Neste nettverkssamlingsuke i de to prosjektene blir uke 42, 14.-18. oktober. Fagdager skal også arrangeres i år, men disse er foreløpig ikke datofestet.

 

Om utviklingsprogrammet De Unges arena

 

 

Les flere nyheter!