Per Fugelli åpner Kulturskoledagene 2013

img_557.jpg
TYDELIG OG OFTE PROVOSERENDE: Per Fugelli holder åpningsforedraget på Kulturskoledagene 2013. (Foto: privat)
02.04.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Per Fugelli åpner Kulturskoledagene 2013

KRISTIANSAND: Kulturskoledagene 2013 arrangeres i Kristiansand torsdag og fredag denne uka, samler nærmere 350 deltakere og åpnes av den frittalende Per Fugelli, med foredraget ”Kulturskolen - vårt nye apotek”.

 

Programmet

 

Omtale av kurs og kursholdere

 

5. og 6. september 2013 er datoene for tidenes sjuende Kulturskoledagene, og stedet er Kristiansand. Kulturskoledagene er kulturskoleansattes viktigste, faglige møtested for utvikling, inspirasjon og oppdatering. I løpet av to dager kan en velge seg fire av over 30 ulike kurs og foredrag fra en rikholdig meny, og alt er gratis for kulturskoleansatte. En betaler bare for kostnader knyttet til reise, overnatting og bespisning.

 

I tillegg til det faglige har arrangementet et viktig sosialt aspekt. Her får en møte mange som arbeider innen samme felt, og utveksle erfaringer samtidig som en har det trivelig i lag. Sånt legger et godt grunnlag for samarbeid og kontakt i framtida.

 

Fullstendig program presenteres rett over påske, på kulturskoleradet.no. Der vil det fra samme tid være mulig å melde seg på Kulturskoledagene 2013.

 

Helsefremmende skoleslag?

 

Per Fugelli åpner det hele med et foredrag titulert ”Kulturskolen - vårt nye apotek”. Fugelli er lege og professor, men kanskje mest kjent som ivrig samfunnsdebattant, som siden 90-tallet har deltatt i en rekke debattprogrammer, både på tv og radio samt ytret seg flittig i avis- og tidsskriftspalter.

 

69-åringen er født i Stavanger. Han har vært distriktslege i Nordland og Finnmark. I årene 1984-1992 var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fra 1992 er han professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, ved Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisin.

 

Både i forskning og undervisning er Fugelli opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse. Og da ikke om makt og goder bare i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet.

 

Fikk Fritt Ords Pris

 

Per Fugelli ble nylig tildelt Fritt Ords Pris, også omtalt som Fritt Ord-prisen; en årlig, høythengende utmerkelse gitt av stiftelsen Fritt Ord. Fugelli får prisen for å ha gitt en stemme til kreftsyke og de som står ansikt til ansikt med døden. Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt til områder der stiftelsen virker, særlig i arbeidet for ytringsfrihet.

 

Fugelli har markert seg som motstander av den norske røykeloven og har argumentert for at antirøyk-kampanjene forsurer røykernes hverdag. Han har uttalt seg krast overfor dem som vil styre folks helse. Han har siden 1975 utgitt og vært medforfatter av nesten 50 bøker. Fugelli var med i styringsgruppa i Verdikommisjonen.

 

Mystisk avslutning

 

Etter Fugellis foredrag venter det Kulturskoledagens deltakere fire kurssesjoner fordelt på to dager, der hver deltaker kan velge seg fire kurs og/eller foredrag fra en meny på drøyt 30 ulike tilbud. Tilbudene er plassert under vignetter som Musikk, Dans, Teater, Visuell kunst, Skapende skriving, Kunstnerisk ledelse, Ledelse, For de yngste, På tvers. Også den nye Kulturskoletimen vil bli viet plass. 

 

I tillegg får deltakerne festmiddag på arrangementshotellet Radisson Blu Caledonien Hotel og musikalsk forspill ved Kristian kulturskole. Og helt til slutt venter et avslutningsforedrag titulert ”Skråblikk på norsk mentalitet”, uten at arrangøren vil røpe hvem foredragsholderen er.

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!