17,9 mill. kr til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift

img_640.JPG
INGEN JUBEL: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd hadde ønska seg en større økning i tilskuddet til kulturskolerådet.
14.10.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

17,9 mill. kr til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med 17,9 millioner kroner i den avtroppende regjeringas statsbudsjettforslag for 2014, hvilket er 600.000 kr mer enn rådet mottar fra staten i innværende år.

 

Dette er penger som skal brukes både til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift.

 

Norsk kulturskoleråd er interesse- og medlemsorganisasjon for 417 norske kommuner som eier og driver kulturskoler.

 

Status quo

 

Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd synes det ser ut som om det er lagt opp til økonomisk status quo hva gjelder kulturskolerådet.

 

– Vi hadde selvsagt ønsket oss en større økning på tilskuddet, gitt den rollen Norsk kulturskoleråd har i forhold til både kvalitet, fellestenking og ikke minst talentutvikling. Når dette er sagt, så setter vi pris på den tydeliggjøringen Norsk kulturskoleråd opplever gjennom å få samlet hele tilskuddet på samme post. Dette gir oss en bedre forutsigbarhet og gir organisasjonen nødvendig styrefart videre, sier Morten Christiansen.

 

Alt over samme post

 

Nytt i årets budsjettforslag - og hyggelig for Norsk kulturskoleråd - er at kulturskolerådet ikke behøver å vente til neste sommer med å få vite hvor mye rådet får i organisasjonstilskudd (driftsstøtte) via samleposten post 74 i statsbudsjettets kapittel 225. For den rødgrønne regjeringa vedtok sist vår at driftsstøtten skal finansieres over post 71 i samme kapittel, ”Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene”.

 

Via denne posten får Norsk kulturskoleråd i år altså 17.876.000 kroner, et beløp som er 3,5 prosent større enn beløpet kulturskolerådet samlet fikk via post 71 og 74 for inneværende år. Norsk kulturskoleråd får dermed ingen reell økning i tilskudd til sitt arbeid for kulturskolen.

 

108 mill. kr til kulturskoletimen

 

Den rødgrønne regjeringa vil - som den varslet allerede sist høst - at det skal bevilges 108,2 millioner kroner i 2014 til tilbudet kulturskoletimen, som er en valgfri ukentlig time med kulturskoleaktiviteter i SFO-tida, på første til fjerde skoletrinn.

 

Regjeringa foreslår at skoleeierne blir kompensert for helårseffekten med 108,2 mill.

kroner i budsjettet for 2014. Av dette er 106,2 millioner kroner lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

 

Det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt eller eventuelt hvordan den nye Høyre-Frp-regjeringa ønsker å videreføre dette tilbudet.

 

 

 

  

 

 

Les flere nyheter!