IRIS skal løfte musikkopplæringen for barn og unge

img_634.jpg
LØFT: Prosjektet IRIS skal gjennom tre delprosjekt gi unge musikkelever enda bedre opplæring.
02.10.2013 Egil Hofsli (tekst) Sverre Chr. Jarild (foto)
Del på:

IRIS skal løfte musikkopplæringen for barn og unge

LARVIK: I perioden 2014-2017 skal prosjektet IRIS - gjennom tre delprosjekt - gjennomføre bli et felles løft innen musikkopplæring for barn og unge gjennom kulturskoler i Buskerud/Telemark/Vestfold (BTV).

 

IRIS har sitt eget nettsted her

 

IRIS er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen/Dextra Musica og følgende:

 

• Vestregionens Ungdomssymfonikere på vegne av sine medlemskommuner/kulturskoler

• Sandefjord kulturskole på vegne av kommunene/kulturskolene og i samhandling med det frivillige musikkliv, i Vestfold/Grenlandsområdet

• Norsk kulturskoleråd region BTV på vegne av El Sistema Norge-prosjektet

 

Både talent og bredde

 

De tre prosjektene som sammen danner IRIS samhandler om rekruttering, bredde- og talenttilbud, pedagogisk kompetanseutvikling og erfaringsspredning og formidlingskompetanse i store deler av BTV-regionen. Prosjektene er talentutvikling VUS (Vestregionen), talentutvikling Vestfold/Grenland og El Sistema, som er et musikkopplæringsprosjekt med stort fokus på inkludering, tilgjengelighet og bredde.

 

Geografiske hovedområder er Vestregionen (vest og sør for Oslo), Vestfold/Grenland og El Sistema-kommunene (Nome, Larvik, Øvre og Nedre Eiker og Oslo).

IRIS er den greske gudinnen som var bindeleddet mellom gudeverdenen og menneskene. I prosjekt IRIS er det kulturskolene som er bindeleddet mellom elevenes grunnopplæring, deres deltakelse i fritidskulturlivets ensembler og kvalifisering til et yrkesmessig studium for de som greier å kvalifisere seg for dette.

 

Tilgang til klassiske enere

 

I samarbeidsprosjektet gir Dextra Musica, et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB, prosjektet tilgang til sine 60 klassiske musikere. Disse er i er toppsjiktet av norske strykere, og har til felles at de låner strykeinstrument av Dextra Musica.

 

Dextra Musica har en av verdens fineste samling av klassiske strykeinstrument. Til gjengjeld yter musikerne tjenester tilbake til stiftelsen, og disse tjenestene vil være et av fundamentene i IRIS. Musikerne vil delta som inspiratorer for kulturskolens lærere og elever, og vil være å se på en rekke av regionens arenaer i årene som kommer.

 

Av Dextra Musicas «stall» kan nevnes Hemsingsøstrene, Henning Kraggerud, Elise Båtnes, Ernst Simon Glaser, Frida Fredrikke Waaler Wærvaagen (fra Vestfold), Berit Cardas og Bjørg Lewis (begge fra Buskerud).

 

Plagge som kunstnerisk leder

 

Prosjektet i Vestfold/Grenland har fått pianist og komponist Wolfgang Plagge som kunstnerisk leder. Plagge er en kjent størrelse innenfor det norsk musikkliv, som pianist har han holdt konserter over hele landet siden han debuterte i Universitetets aula i Oslo som tolvåring. I dag er han vel så kjent som komponist, kåsør, plateprodusent og inspirator for nasjonale og internasjonale talentsatsinger. Plagge fremholder at det Vestfold/Sandefjordbaserte IRIS har potensial både som nasjonalt og internasjonalt utviklingsprosjekt.

 

Tiltakene foreslått i prosjektplanen har fått bred tilslutning hos impliserte parter, og tilslutt en nødvendig tilskudds finansiering. Grunnlagsinvesteringen i hele prosjektet består til dels av at de deltakende kommunene bidrar finansielt til undervisning av sine elever, mens Dextra Musica bidrar med sine musikere og toppfinansiering av foreslåtte tiltak.

 

 

 

Les flere nyheter!