Studieopptak til kultur, kritikk og kommunikasjon

img_633.jpg
NMH-STUDIUM: Norges musikkhøgskole tilbyr nå deltidsstudiet kultur, kritikk og kommunikasjon.
01.10.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Studieopptak til kultur, kritikk og kommunikasjon

OSLO: Norges musikkhøgskole har i samarbeid med Norsk kulturskoleråd utvikla studiet kultur, kritikk og kommunikasjon, som nå tilbys som et ettårig, samlingsbasert deltidsstudium. Søknadsfrist: 10. oktober for opptak i høst.

 

Mer informasjon, studieplan og søknadsskjema finner du her

 

Studiet gir 15 studiepoeng.

 

Gjennom studiet skal du kunne videreutvikle din evne til å analysere, drøfte og kommunisere om ulike utfordringer i kunst- og kultursektoren. Studiets samlinger finner sted på Norges musikkhøgskole. Samlingene strekker seg over tre dager. Studieåret 2013-2014 gjennomføres det to samlinger, én i høstsemesteret og én i vårsemesteret.

 

På masternivå

 

Inger Anne Westby, Sigrid Røyseng, Øivind Varkøy og Einar Øverenget vil stå for undervisingen på samlingene. Læringsplattformen itslearning vil bli benyttet som læringsverktøy og det må påberegnes egenarbeid mellom og etter samlingene.

 

Studiet skal gi innsikt i ulike kunst- og kulturpolitiske diskurser, ferdigheter i å uttrykke seg skriftlig og muntlig om ulike utfordringer i kunst- og kulturfeltet og trening i kritisk refleksjon i forhold til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger.

 

Emnet i studiet er på masternivå og kan inngå som et valgemne i en mastergrad.

 

Opptakskrav

 

• Tre års høgre utdanning (bachelorgrad) med minimum 60 studiepoeng kunstfag

• Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk

 

Spørsmål om studiet kan rettes til Inger Anne Westby. E-post: inger.a.westby@nmh.no, telefon: +47 23 36 70 00.

 

 

Les flere nyheter!