Mer støtte til reetablering av nasjonalt senter

img_725.jpg
MER STØTTE: 16 aktører innen det frie kunst- og kulturlivet i Trondheim og Trøndelagsregionen støtter reetableringen av et nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Trondheim.
26.05.2014 Egil Hofsli (tekst) Åge Hojem (foto)
Del på:

Mer støtte til reetablering av nasjonalt senter

TRONDHEIM: 16 aktører innen det frie kunst- og kulturlivet i Trondheim og Trøndelagsregionen støtter reetableringen av et nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

 

I et åpent brev til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppfordrer disse 16 politisk ledelse til å utvise demokratisk skjønn hva angår geografisk plassering av senteret.

 

I brevet heter det videre:

 

"Vi støtter uttalelsen sendt av et samlet kunstpedagogisk utdanningsmiljø til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet i regionen datert 14. mai 2014.

 

I Trondheim og Trøndelagsregionen fins et stort antall aktører innenfor ulike kunstfelt som tilbyr produksjoner, skapende aktiviteter og kunstformidling innrettet for og med barn og unge. Vi vil kunne bidra med kompetanse til et nasjonalt senter for kunst og kultur med NTNU og Midtnorsk nettverk for lærerutdanning (MNL) som vertsorgan, og vi står klare til å bidra fra første dag.

 

Undertegnede oppfordrer politisk ledelse til å igangsette en demokratisk prosess for plassering av et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, der Trøndelagsregionen med NTNU i spissen tas med som et fullverdig alternativ hva angår vertsansvar for senteret."

 

Her finner du hele brevet fra aktørene innen det frie kunst- og kulturlivet i Trondheim

 

Nyhetssak om åpent brev til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet fra trøndelagsregionens kunstpedagogisk utdanningsmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!