Ønsker reetablert nasjonalt senter

img_721.jpg
ØNSKER SENTER HER: Det kunstpedagogiske utdanningsmiljøet i Trøndelagsregionen synes Trondheim er særdeles egnet til å huse Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
16.05.2014 Egil Hofsli (tekst) Åge Hojem (foto)
Del på:

Ønsker reetablert nasjonalt senter

TRONDHEIM: Et samlet kunstpedagogisk utdanningsmiljø i Trondheim og Trøndelagsregionen støtter reetableringen av et Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, og oppfordrer politisk ledelse til å utvise demokratisk skjønn hva angår geografisk plassering av senteret.

 

Det går fram av et åpent brev til Kunnskapsdepartementet ved statsråd Torbjørn Røe Isaksen og Kulturdepartementet ved statsråd Thorhild Widvey. I brevet framsnakkes Trondheim som en særdeles god plassering av et reetablert senter.

 

Les hele brevet fra det kunstpedagogiske utdanningsmiljøet i Trondheim her

 

"En så viktig sak tilsier en mye grundigere, bredere og mer demokratisk prosess enn det ekspertgruppa foreslår i Det muliges kunst", skrives det i brevet som er undertegnet av 14 ledere ved utdanningsinstitusjoner i Trondheim og Trøndelagsregionen.

 

Norsk kulturskoleråd trekkes fram

 

Brevskriverne mener at NTNU sammen med samarbeidspartnerene i Midtnorsk nettverk for lærerutdanning er et fullverdig alternativ og en realistisk interessent hva angår vertsansvaret for senteret.

 

Videre trekkes også Norsk kulturskoleråd, Den kulturelle skolesekken, Trondheim

kommunale kulturskole og Ungdommens kulturmønstring fram som sentrale aktører

innen det kunstfaglige og kulturelle nettverket for barn og unge i Trondheim.

 

Videre skrives det:

 

"En geografisk plassering av et nasjonalt senter i Trøndelagsregionen vil være svært

gunstig for senterets samarbeid og dialog med utdanningsinstitusjoner på landsbasis.

Her er et samlet miljø rede til å samhandle med disse og sørge for at dette blir et senter for hele Norge.

 

Ved å invitere nasjonal ekspertise ut over Oslo vil departementene også få bred

kunnskap om ulike syn på kultur og opplæring og ulike forslag til sentrets oppgaver og

arbeidsform. Det fins flere miljøer her til lands som burde få framstille sin styrke

gjennom en bred og demokratisk prosess, f.eks. gjennom utlysning/søknad.

 

Undertegnede oppfordrer politisk ledelse til å igangsette en demokratisk prosess for

plassering av et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen."

 

Les hele brevet fra det kunstpedagogiske utdanningsmiljøet i Trondheim her

 

Relevante lenker

 

Nyhetssak om Norsk kulturskoleråds brev til samme statsråder om samme sak

 

Nyhetsssak om ekspertgruppas framlegging av rapporten "Det muliges kunst"

 

Rapporten Det muliges kunst 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!