Rektorer med felles støtte til ekspertgruppe

img_722.jpg
img_722.jpg
19.05.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Rektorer med felles støtte til ekspertgruppe

OSLO: Rektorene for Høgskolen i Oslo og Akershus, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole har sendt fellesbrev til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet med støtte til konklusjonene i rapporten «Det muliges kunst».

 

Rapporten peker på behovet for større samhandling mellom aktørene innen kunst, kultur og opplæring.

 

Hele rapporten finner du her

 

Her er brevet fra de tre rektorene, stilet til Kunnskapsdepartementet v/ statsråd Torbjørn Røe Isaksen og Kulturdepartementet v/ statsråd Thorhild Widvey:

 

Fellesløft for kunst og kultur i opplæringen

 

"Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og fakultet for teknologi, kunst og design (Institutt for estetiske fag) er samstemte om at et Nasjonalt senter for Kunst og Kultur i opplæringen bør ligge i Oslo. Institusjonene ønsker å ta ansvar for at dette kan realiseres i samhandling med regionale sentre slik rapporten fra ekspertgruppen foreslår. Vi mener at rapporten peker på viktige utfordringer og gode muligheter.

 

De estetiske fagene skal ivareta en grunnopplæring i kunst og kulturfeltet i barnehage og skole men i like stor grad ivareta den grunnleggende forståelsen for kunstens og kulturens betydning og rolle i samfunnet.

 

Det er helt nødvendig å styrke det reelle samarbeidet mellom utdanningssektoren og aktuelle aktører innen kunst- og kulturfeltet for å sikre en bedre koordinering av aktivitetene. Et nytt og utvidet mandat som omfatter Den Kulturelle Skolesekken og samarbeid med Kulturskolerådet innen blant annet talentutvikling, vil gi et betydelig løft for fagene og bidra til at ressursene utnyttes på best mulig måte til beste for barn og unge.

 

Kunst og kulturfagene bidrar nettopp til den kompetansen som samfunnet etterspør i stadig større grad: kreativitet, innovasjon og nyskaping.

 

NMH, Kunsthøgskolen i Oslo og HiOA bidrar gjerne til en videre utvikling av kvalitet, en koordinering og et kompetanseløft for de estetiske fagenes status i opplæringen. Sammen ønsker vi å ta ansvar for et nasjonalt sentrum med forpliktende oppkobling mot andre aktuelle miljøer. De tre institusjonene er ledende aktører i nasjonale kunstfaglige nettverk, pedagogisk utdanning og forskning og utviklingsarbeid i kunst og kulturfagene. Med et senter lagt til Oslo vil man oppnå en større nærhet mellom fagmiljøer som representerer spisskompetanse og faglig breddekompetanse på de områdene som skal videreutvikles."

 

Brevet er undertegnet i Oslo, 5. mai 2014, av:

 

Cecilie Broch Knudsen

Rektor Kunsthøgskolen i Oslo

 

Kari Toverud Jensen

Rektor Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Peter Tornquist

Rektor Norges musikkhøgskole

 

 

Les flere nyheter!