458 ungdommer nominert til Drømmestipendet 2018

22.02.2018 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

458 ungdommer nominert til Drømmestipendet 2018

TRONDHEIM: 458 unge kulturutøvere kan nå smile litt ekstra blidt og bredt, og stolt konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2018. Nå kan du se hvem de er og hva de gjør, kan og drømmer om som kulturutøvere.

 

Her er alle de 458 nominerte til Drømmestipendet 2018

 

I bildekollasjen over ser du ni av de nominerte, representanter for landets mange unge kulturutøvere med både drømmer, ambisjoner, pågangsmot og talent. Disse har altså selskap av 449 andre ungdommer i det gjeve, gode, flotte selskapet de drømmestipendnominerte 2018.

 

For mange er det en stor ære å bli nominert til Drømmestipendet. Stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping erfarer at det betyr mye for de som er så dyktige, talentfulle og/eller iherdige i sin kulturutfoldelse – og i tillegg har så spennende/fine/artige kulturelle drømmer, at de blir valgt som drømmestipendnominerte i sine respektive kommuner.

 

De nominerte ungdommene blir utvilsomt sett i sine lokalsamfunn. De blir også synliggjort nasjonalt, og de får viktig anerkjennelse for sin kulturaktivitet.

 

Årets 458 nominerte fordeler seg slik på de sju kategoriene:

 

Dans : 58 / Musikk : 281 / Sirkus: 5 / Skapende skriving : 19 / Teater : 22 / Visuell kunst : 52 / Annet : 21.

 

I siste halvdel av mars skal årets drømmestipendjury vurdere alle de nominerte.

 

Se hvem som sitter i årets drømmestipendjury

 

De nominerte ungdommenes søknader – med vedlagte «arbeidsprøver» – vurderes både av fagjuryer innen hver kategori samt av en egen drømjury, og til slutt blir resultatet som følger:

Ett hundre av de nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend, inklusive 15.000 kroner, fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Til sammen utdeles 1,5 millioner kroner gjennom Drømmestipendet 2018.

 

Stipendoverrekkelser i mai og juni

 

Stipendene overrekkes til dyktige og heldige ungdommer i månedene mai og juni – og det på ulike måter. I noen kommuner velger en kanskje å holde utdelingen og overrekkelsen hemmelig helt til for eksempel ordfører, nominasjonsansvarlig (som oftest kulturskoleleder i kommunen) og lokalavisjournalist kakker på døra hjemme hos stipendmottakeren.

 

Eller kanskje kommer noen fra Norsk Tipping og/eller Norsk kulturskoleråd overraskende med den gode nyheten på andre arenaer der stipendmottakeren befinner seg.

 

I andre kommuner blir det annonserte eller ikke-annonserte stipendoverrekkelser i forbindelse med andre arrangement – som konserter, forestillinger, politiske møter, skoleavslutninger o.l.

Først på tampen av juni blir en fullstendig liste over stipendmottakerne offentliggjort på drommestipendet.no.

Les flere nyheter!