Kulturskolerådet ga innspill til kulturmeldinga

2018 Innspillsmøte Morten 2.2.png
INNSPILL TIL KULTURMELDING: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd på nasjonalt innspillsmøte.
02.02.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet ga innspill til kulturmeldinga

OSLO: På vegne av Norsk kulturskoleråd leverte direktør Morten Christiansen et muntlig innspill til den kommende kulturmeldinga. Det skjedde på et nasjonalt innspillsmøte arrangert av Kulturdepartementet 2. februar.

 

Les Morten Christiansens innspill her

 

Der la han blant annet vekt på betydningen av å styrke både kulturskolen spesielt og den lokale kulturelle grunnmuren generelt, der både kulturskole, bibliotek, det frivillige kulturlivet og Den kulturelle skolesekken inngår.

 

Siste innspillsrunde

 

I januar ble de siste regionale innspillsmøtene om ny kulturmelding arrangert. For organisasjoner/aktører som ikke er tilknyttet en spesiell region, arrangerte Kulturdepartementet fredag 2. februar et nasjonalt innspillsmøte.

 

Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd - med startnummer 14 av 77 - holdt sitt innlegg i innspillsmøtets bolk 2. Hele innspillsmøtet ble strømmet på regjeringen.no.

 

Mer om innspillsmøtet på regjeringen.no her - inklusive strømming av møtet

Les flere nyheter!