Drømmestipendjuryen 2018 er fulltallig og klar til innsats

14.02.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Drømmestipendjuryen 2018 er fulltallig og klar til innsats

OSLO: Drømmestipendjuryen 2018 er fulltallig og klar til innsats. Juryleder Adam Douglas har med seg 19 kvinner og 8 menn i juryen som i siste halvdel av mars skal vurdere alle de nominerte til Drømmestipendet 2017 og velge ut de 100 som skal få stipend i år.

 

Se hvem jurymedlemmene er, og bli bedre kjent med dem - på drommestipendet.no

 

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner - til sammen 1,5 millioner kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker de å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Deres håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

 

Fakta om Drømmestipendet

 

  • Utdeles av Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping
  • Årlig utdeles 100 stipend à 15 000 kr til enkeltpersoner eller grupper
  • Nedre aldersgrense er 13 år, øvre aldersgrense er 20 år
  • Mottakerne skal ikke være etablerte kunstnere
  • Kommunene kan nominere så mange kulturutøvere de ønsker, innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet
  • I 2018 utdeles Drømmestipendet for 15. gang

Les flere nyheter!