Konferansen =Vi med fokus på rock som sosial inkludering

2018 Vi-konferansen 8.2.png
INKLUDERINGSKONFERANSE: Konferansen =Vi vil også ha fokus på rock som sosial inkludering og musikalsk utvikling.
08.02.2018 Egil Hofsli (tekst og kollasj)
Del på:

Konferansen =Vi med fokus på rock som sosial inkludering

LARVIK: Programmet for konferansen =Vi er klart, og der kan du se at en viktig post handler om rock som sosial inkludering og musikalsk utvikling. =Vi er den nye nasjonale konferansen som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena, og kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering. 

 

Stikkord for denne sentrale økta på konferansens dag to er Blues Factory, The Rock and Roll Forever Foundation og bandet Skyldig som faen. Bjørn Andersen, daglig leder for Blues Factory, vil være med og sette fokus på hvordan blues/rock og bandarbeid kan bidra i arbeid mot utenforskap og for å skape arenaer for mestring, samspill og empowerment. Han har med seg bandet Skyldig som faen som er "husbandet" i Bastøy fengsel, men et band som gjør mange konserrter også utenfor fengselet. Blant annet har de spilt på Notodden Bluesfestival flere ganger - nå spiller de på =VI.

 

Blues og rock er også i fokus for den amerikanske organisasjonen Rock and Roll Forever Foundation. Den er grunnlagt av Steven Van Zandt (bildet t.h.) alias Little Steven, og støttes av flere verdenskjente artister med sosialt engasjement - som Bruce Springsteen, Bono og Jackson Browne. Organisasjonen har ansatte som blant annet arbeider med didaktikk og opplegg for blues og rock op ungdomsskoler og i samfunnet ellers. Organisasjonen ser på rock som et verktøy for arbeid mot dropouts og utenforskap i lokalsamfunnet.

 

The Rock and Roll Forever Foundation har nylig etablert et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og European Blues Senter på Notodden, og kommer til =Vi med to av sine sentrale fagpersoner: Bill Carbone og Ben Dumbauld. Titttelen for deres økt er "How rock on the curriculum can change people and communities".

 

Konferansen =Vi arrangeres i Larvik, av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. I målgruppa for konferansen fins blant annet kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som driver med Fargespill og ansatte innen UH-sektoren.

 

Adil Khan klar for =Vi

 

Adil Khan (bildet t.h.) stiller som hovedforedragsholder på den nasjonale inkluderingskonferansen =Vi i mars 2018. Khan er en av landets beste breikdansere, men også høyt verdsatt for sitt arbeid for ungdom, med kultur som viktig verktøy.

 

Flere bidragytere

 

I tillegg til Khan vil blant annet denne troikaen bidra med ulike innslag/innlegg på konferansen: Ole Hamre (kunstnerisk leder i Fargespill), Endre Lindstøl (leder ved Larvik kulturskole) og Anders Rønningen (FoU-leder i Norsk kulturskoleråd).

 

Konferansen åpnes av larvikordfører Rune Høiseth. 

 

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere holder et foredrag titulert "Oss og dem? = Vi".

 

Irene Kinunda og Mona Ibrahim - fra Stiftelsen Fargespill - er konferansierer.

 

=Vi har sin egen tegner, Esther Buchmann, som også vil sette preg på konferansen.

 

Erfaringsutvekslinger og drøftinger

 

Konferansen vil i tillegg til hovedforedrag i plenum inneholde en bolk med erfaringsutveksling og drøfting på bakgrunn av på forhånd gitte tema. Arrangørens tanke er at dette skal munne ut i anbefalinger til for eksempel Norsk kulturskoleråd, kommunene og andre aktører.

 

– Styrket delingskultur mellom kulturskoler er viktig. Vi håper at ulike aktører fra samme kommune deltar sammen, for å legge grunnlag for lokalt samarbeid, sier Ragnhild Skille.

 

Hvem er de?

 

Videre vil konferansen =Vi romme en bolk med informasjon om hvem de er, de som kommer til Norge som flyktninger eller asylsøkere, Hva har de har opplevd, hva de kan forvente osv. Det blir også fokus på hvem som vil komme i tida framover, hvilke faser er de i i forhold til søknadsprosess, hvilke behov har de og hvordan kan samfunnet bidra til inkludering.

 

Ulike former for praksisnær undervisning er også tema på konferansen, som også vil inneholde "relevante" kunstneriske innslag, både i selve konferanseprogrammet og i forbindelse med middagen første konferansedag.

 

Hvorfor =Vi?

 

Konferansenavnet =Vi - med undertittel "kunst og kultur for inkluderende lokalsamfunn" - er valgt fordi navnet antyder svarene på to sentrale spørsmål mange enkeltpersoner, foreninger, institusjoner, kommuner, kulturskoler spør seg i dag:

 

  • Hvordan skal vi klare å inkludere dem som står utenfor?
  • Hvordan kan dem som kommer som flyktninger og innvandrere klare å bli integrert i lokalsamfunnet?

- For det første protesterer konferansen mot selve premisset for disse spørsmålene, nemlig at dette skulle handle om oss og dem. I stedet fokuserer konferansen at tilhørigheten og identiteten til alle må favnes i et større vi, og at kunst og kultur kan spille en stor rolle i denne utvidelsen, sier Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og en av flere fra kulturskolerådet som deltar i forberedelsene og gjennomføringen av konferansen.

 

Inkludering høyt på alles agenda

 

Konferansen =Vi har som formål å legge til rette for at ulike kompetansemiljøer og aktører for kultur og inkludering - både nasjonale og lokale - får møte hverandre, utveksle erfaringer, bygge kunnskap og kompetanse, og skape økt samarbeid og aktivitet. Arrangørene anser dette som viktig for at en større del av potensialet med kunst- og kulturarbeid for inkludering skal kunne realiseres der inkluderingen kan og må skje: I lokalsamfunnene.

 

De tre arrangørene har alle inkludering høyt på sine agendaer, med litt ulike innfallsvinkler:

 

Norsk kulturskoleråds har laget en strategi for landstingsvedtak 5.1, «Flyktninger og kulturskolen», som skal kvitteres ut av kulturskolerådets landsting i 2020. Ett av tiltakene er å legge til rette for møteplasser alene eller i samarbeid med andre for å øke kompetansen på kulturskole som inkluderende arena i kommunene.

 

Les også: Utlyser insentivmidler til inkluderingsarbeid i kulturskoleregi

 

Fargespill, som i all sin virksomhet har fokus på inkludering, ser det som viktig å bli enda flinkere på å nyttegjøre seg andres kunnskap og kompetanse, for å nå et felles mål: Det gode liv. Fargespill ser det som viktig og nødvendig å invitere til en slik nasjonal konferanse – for å dele og utvikle kompetanse.

 

Larvik ønsker å være et kraftsenter

 

Larvik kulturskole ønsker å være et kraftsenter for å bidra med kompetanse også på dette fokusområdet, og ser det som viktig å få kompetanse på å dele kompetanse. Larvik kommune skal i en egen bolk fortelle om hvordan en der i kommunen samarbeider mot et felles mål for et større "Vi".

 

Larvik kommune og Larvik kulturskole ønsker å systematisere bruken av kunstfag som verktøy for å skape god og varig integrering. Ny kulturplan, samhandling og langsiktig tenking er nøkkelbegreper som vil bli belyst i denne bolken.

 

I tillegg presenterer kommunen FLEXid - en metodikk for ungdom som lever med/mellom flere kulturer, med forventninger, krav og spørsmål fra begge sider. Metodikken er utarbeidet i Larvik og er en viktig del av integreringsarbeidet i kommunen.

 

Tre personer tar seg av Larviks presentasjon: Bård Jacobsen (enhetsleder for kultur), Endre Lindstøl (kulturskolerektor) og Kjell Østby (fagkonsulent).

 

Les flere nyheter!