Normer for musikklokaler er oppdatert

2018 Normer 5.3.png
OPPDATERT: «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» foreligger i oppdatert versjon.
05.03.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Normer for musikklokaler er oppdatert

OSLO: «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» foreligger nå i en oppdatert versjon. Disse viktige normene og anbefalingene er utarbeidet av Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF), i samarbeid med noen av landets mest anerkjente musikkakustikere.

 

Det er ikke gjort store endringer siden 2017-utgaven. Men en del punkt er oppdatert og noen skrivefeil er retta. I tillegg har det kommet inn et nytt punkt om lydisolasjon, med henvisning til NS8175 (pkt. 4.9).

 

Les og last ned 2018-utgaven her

 

NMRs normer og anbefalinger er rettet mot kommunepolitikere og -planleggere, byggherrer, entreprenører, arkitekter, akustikere og andre som jobber med utvikling og planlegging av lokaler til musikklivet. NMRs normer og anbefalinger ble brukt som utgangspunkt for arbeidet med «NS8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».

 

De færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og tilrettelagt for formålet. Selv om det offentlige, som eier de aller fleste lokalene som brukes til musikkformål, hvert år bruker betydelige beløp til bygging og tilrettelegging av musikklokaler, er disse midlene svært begrenset i forhold til det egentlige behovet. Det er derfor meget viktig at midlene brukes riktig. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at både NS8178 og NMRs normer og anbefalinger legges til grunn, både når det skal bygges nye lokaler og når musikklokaler skal pusses opp eller bygges om. Gode og tilpassede musikklokaler tilgodeser både utøvere og publikum, barn og voksne, og amatører og profesjonelle.

 

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement med forklaringer, normer og anbefalinger i forhold til Norsk standard NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Les flere nyheter!