Viktig "PPU-tilråding" for kulturskolefeltet

07.03.2018 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Viktig "PPU-tilråding" for kulturskolefeltet

OSLO: Stortinget ber regjeringen sikre at bachelor i praktiske og estetiske fag (180 studiepoeng) kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Sånn lyder tilrådinga som utdannings- og forskningskomiteen fattet onsdag, en tilråding som nok leder til et likelydende stortingsvedtak, og noe som gleder mange også i kulturskolelandet.

 

– For kulturskolefeltet vil et slikt stortingsvedtak være veldig viktig, særlig hva gjelder breddeprogramkompetanse, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd, og tenker da på kompetanse innen breddeprogrammet som ett av tre opplæringsområder i rammeplan for kulturskolen.

 

Komiteens tilråding til Stortinget fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti. Disse partiene har flertall på Stortinget, så derfor vil dette bli et stortingsvedtak - om ikke noe helt spesielt skulle skje når saken behandles der.

 

Hele vedtaket med innstilling finner du her

 

Også hos Musikernes fellesorganisasjon (MFO), som henvendte seg til Sosialistisk Venstreparti med problemstillingen, er det stor glede på grunn av vedtaket i komiteen.

 

– Dette er et viktig vedtak for å kunne utdanne og rekruttere flere faglærere til de praktisk-estetiske fagene i skolen, sier forbundsleder Hans Ole Rian i MFO til nettstedet musikerorg.no. – Vi har lenge vært bekymra for de praktisk-estetiske fagene i skolen, og vedtaket er et stort og viktig skritt mot en skole med større vekt på kulturfag og med et bredere kunnskapssyn. Utdanningen kvalifiserer nå lærerne også til å arbeide i kulturskolen. Vi sikres altså flere lærere med faglig kompetanse i de praktisk-estetiske fagene i skoleverket, men også lærere som kan undervise i kulturskolene og i det frivillige kulturlivet. Disse vil bli ressurspersoner i det enkelte lokalmiljø i alle våre kommuner.

 

– Vi ønsker å lykkes med en skole som er mer praktisk og variert, og øker elevenes kreative evne - noe som er helt nødvendig for å kunne møte kompetansebehovet i samfunn- og arbeidsliv. Da må skolemyndigheter, skoleeiere, skoleledelse og lærere ha et ønske og en vilje til også å satse på kunst- og kulturfag i opplæringen, sier Mona Fagerås, stortingsrepresentant og SVs utdanningspolitiske talsperson. til nettstedet musikerorg.no.

Les flere nyheter!