Konferansen Kulturbarn 0-8: Påmeldingsfrist 5. oktober

25.09.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Konferansen Kulturbarn 0-8: Påmeldingsfrist 5. oktober

OSLO: Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et prosjekt og en konferanse som fokuserer kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med de yngste barna. Den første konferansen, arrangeres i Oslo 17.–18. oktober 2018. Tom Remlov skal holde hovedforedraget. Påmeldingsfrist: 5. oktober.

 

Tom Remlov (bildet t.h.) er teatersjef ved Riksteatret, og hans foredrag på konferansen Kulturbarn 0-8 har tittelen "Om helse og livsmestring - om kvalitet og dannelse".

 

Arenaen for konferansen er Kulturtankens hovedkontor i Nydalen. Kulturtanken er en av konferansens tre arrangører, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/Nord Universitet er de to andre.

 

Program for konferansen

Omtaler av bidragsytere og innhold

Flyer om konferansen Kulturbarn 0-8 2018

Påmeldingsmulighet med mer informasjon

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2018.

 

Faglig møteplass for flere yrkesgrupper

 

Konferansen Kulturbarn 0-8 vil være en faglig arena og møteplass for lærere på grunnskolens fire første trinn, ansatte i barnehage og kulturskole, bibliotekansatte og kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for aldersgruppen fra null til åtte år.

 

Arrangørene har som intensjon å tilby spennende og nyttige foredrag og verksted, rom for erfaringsdeling og gode kunstneriske innslag.

 

Viderføring av Kykeliky-konferansene

 

Kulturbarn 0-8 er en videreføring av Kykeliky-konferansene som har vært gjennomført i samarbeid med utdannings- og forskningsmiljø i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Arrangørene av denne nye konferansen ønsker å tydeliggjøre både målgruppe og innhold enda sterkere, og har derfor valgt derfor å bytte navn på samarbeidet til å bli Kulturbarn 0-8, med en videre forklaring som også innlemmer begrepet kompetanse. Derfor blir samarbeidets undertittel: «Kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år».


De fire områdene kunst, kultur, kreativitet og kompetanse er utgangspunkt for utvikling av tiltak for at disse instansene skal oppfylle sine individuelle og kollektive målsettinger. 

 

Tre innsatsområder

 

Strategien er delt i tre innsatsområder:

 

  • Helhetlig oppvekstmiljø gjennom samarbeid om kunst og kultur.
  • Kompetanse for kunst, kultur og kreativitet.
  • Kunst og kultur for helse og livsmestring.

Kulturbarn 0-8 ledes av en prosjektgruppe bestående av Ragnhild Bøhle (Kulturtanken), Kathrine Pedersen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen) og Elin Kvernmoen (Norsk kulturskoleråd).

Les flere nyheter!