Kulturrådet gir reisestøtte til kulturskolebesøk med inkludering som agenda

2018 Reisestøtte 20.9.JPG
REISESTØTTE TIL KULTURSKOLER: Kulturrådet har ei reisestøtteordning som er aktuell for norske kulturskoler som ønsker å reise til kulturskoler i andre nordiske land for å lære om inkludering og kultur.
20.09.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturrådet gir reisestøtte til kulturskolebesøk med inkludering som agenda

OSLO: Kulturrådet gir reisestøtte til nordiske kulturskoler som har fokus på inkludering og kultur og som ønsker å krysse nordiske grenser for å besøke kulturskoler med samme fokus.

 

Kulturrådet er prosjektleder for det nordiske prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden som skal omhandle kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger og nye nordboere. Prosjektet er en av Norges hovedsatsinger i forbindelse med formannskapet i Nordisk ministerråd i perioden 2017–2019.

 

Støtteordningen for reisestøtte skal bidra til å fremme og utvikle temaet inkludering og kultur. Målet er å legge til rette for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling i Norden når det gjelder tiltak, metoder og organisering for et mer inkluderende kulturliv.

 

På nettstedet kulturradet.no finner du søknadsskjema og tilhørende informasjon

 

Norsk kulturskoleråd og Kulturrådet har begge fokus på mulighetslandet som oppstår der kultur blir arena for inkludering. Prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) – som Norsk kulturskoleråd har prosjektlederansvar for – får svært verdifull drahjelp gjennom kulturrådets Inkluderende kulturliv i Norden-prosjekt. Ragnhild Skille (bildet t.h.), rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for KIL, er begeistra for reisestøtteordningen, som hun tror mange kulturskoler kan gjøre lurt i å søke om støtte fra.

 

– Dette handler virkelig om å gi kulturskolene viktig hjelp som gjøre det lettere å se, lære, utveksle og oppleve andre kulturskolers arbeid med inkludering, noe som er helt etter tankene i kulturskolerådets Strategi 5.1, som handler om å gjøre kulturskolen til en enda bedre arena for inkludering, sier Ragnhild Skille.

 

Les også: Kulturrådet støtter kulturskoleutviklingsprosjekt

 

– Dette handler virkelig om å gi kulturskolene viktig starthjelp og gjøre det lettere å se, lære, utveksle og oppleve andre kulturskolers arbeid med inkludering, Dette er helt etter i tråd med kulturskolerådets Strategi 5.1, som handler om å gjøre kulturskolen til en enda bedre arena for inkludering, sier Ragnhild Skille.

 

Les også: Kulturskolen som inkluderende arena – inklusive Strategidokument for oppfølging av Landstingsvedtak 5.1 Flyktninger og kulturskolen

 

Det er løpende søknadsfrist for kulturrådets reisestøtteordning. Totalt er det i 2018 avsatt 600 000 kroner til slik reisestøtte.

Les flere nyheter!