Kulturskolerektorene i storbynettverk vil ha egen stortingsmelding om kulturskolen

2018 Storbynettverk 10.9.JPG
EGEN MELDING VIKTIG: – Kulturskolen har eksistert i over 50 år. Jeg syns det er helt naturlig at vi nå får vår egen stortingsmelding, sier Sjur Høgberg, en av ti kulturskolerektorer i Storbynettverket.
10.09.2018 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolerektorene i storbynettverk vil ha egen stortingsmelding om kulturskolen

OSLO: Kulturskolerektorene i Storbynettverket ber regjeringa legge fram en egen stortingsmelding om kulturskolen. – Etter over 50 års eksistens fortjener kulturskolen det, melder de ti rektorene i Storbynettverket.

 

– Kulturskolen har nå eksistert i over 50 år. Jeg syns det er helt naturlig at vi nå får vår egen stortingsmelding. Vårt skoleslag har 100 000 elever og 2 650 årsverk, noe som gjør at vi ruver i kulturlandskapet, sier kulturskolerektoren i Kristiansand, Sjur Høgberg til Dagsavisen. Han legger til:

 

– Jeg kan nevne minst ti andre offentlige utredninger og stortingsmeldinger der vi får «hederlig omtale». Det er tipp topp, det, men kulturskolen fortjener en egen melding for å styrke dette skoleslagets videre utvikling.

 

– Rimelig å få en egen kulturskolemelding

 

Som rektor ved kulturskolen i Kristiansand er Høgberg med i Storbynettverket, som representerer kulturskolene i de ti største bykommunene. Storbynettverket består av Oslo, Bærum, Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim og Tromsø. Nettverket ber regjeringa leverer en egen stortingsmelding om kulturskolen.

 

Storbynettverket synes det er «rimelig» at regjeringa kommer med en egen melding «der både skolens fundament så vel som utfordringer og muligheter gis fornyet oppmerksomhet og en tydelig retning videre», som det skrives i en pressemelding storbyrektorene har sendt ut.

 

Slo seg sammen

 

Rektorene liker ikke at den kulturskolemeldingen Stortinget i 2017 bestilte fra Kunnskapsdepartementet, skal inngå som en del av en større melding om barne- og ungdomskultur. Fra før har regjeringa lovet at Kulturdepartementet skal levere historiens første melding om barne- og ungdomskultur.

 

13. august i år brakte Dagsavisen nyheten om at kulturminister Trine Skei Grande (V) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har slått seg sammen for å levere en barne- og ungdomsmelding.

 

– Det blir kunstig at to departement skal lage to stortingsmeldinger, som begge handler om barn, ungdom og kultur. Så da hopper vi ut av sektorene våre og så gjør vi det sammen, sa Sanner til Dagsavisen.

 

Slik begrunner Jan Tore Sanner hvorfor det ikke blir en egen kulturskolemelding

 

– En tvilsom oppfølging av Stortingets vedtak. Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli «druknet» i en større, mer generell stortingsmelding, mente blant andre SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård.

 

Nå går altså Storbynettverket ut og sier det akkurat samme. «Produktet bør publiseres i to separate meldinger», melder nettverkets rektorer.

 

Trenger reform

 

Kulturskolerektorene i storbynettverket peker dessuten på skoleslagets faglige bredde, store utbredelse og høye elevtall, og at det sikres viktig talentsatsing og rekruttering til både norsk og internasjonalt kulturliv. De mener også at tida har kommet for at staten tar mer ansvar for kulturskolen, som i dag er kommunalt eid. Dette for å sørge for at tilbudet blir like bra over hele landet. Det trengs reform, mener Storbynettverket:

 

«Sist ute med reformtiltak er Sverige, med egen omfattende kulturskolemelding til Riksdagen og en regjeringsproposisjon med ni nasjonale målsettinger for kulturskoleutviklingen. Vi mener vi er tjent med at det ligger lignende ambisjoner til grunn for de norske skolene», heter det i pressemeldinga fra Storbynettverket.

 

Vil ha med staten

 

Rektor ved Bergen kulturskole, Mardon Åvitsland, kan ifølge Dagsavisen ikke få understreket nok hvor viktig det er for kulturskolenn at regjeringa kommer med en stortingsmelding. – Det er nemlig et tydelig signal om at staten er klar for mer ansvar, og at ikke alt ansvar skal overlates til kommunene, sier Åvitsland til Dagsavisen.

 

– Dette er en stor begivenhet, og det viktigste er jo at meldingen blir god. Jeg har vært rektor i kulturskolen mer enn 30 år, og dette er noe vi har jobba for minst like lenge. I alle våre møter har vi snakka om det: «Hva må til for at vi får sentrale myndigheter og politikere til å mene noe om kulturskolen? Vi drømmer om et samarbeid mellom stat og kommune. Det vi frykter nå, er at ikke det blir satt inn nok ressurser på å utrede kulturskolesaken, som er stor nok til en egen melding, sier Åvitsland til Dagsavisen.

Les flere nyheter!