– Kulturskolen viktig for folkehelsen

12.09.2018 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

– Kulturskolen viktig for folkehelsen

TRONDHEIM: En tydelig forventning til kulturskolen som aktør i det kommunale folkehelsearbeidet vil kunne bidra til å realisere god folkehelse for alle. Det er hovedbudskapet i Norsk kulturskoleråds innspill til ny folkehelsemelding.

 

Helse- og omsorgsdepartementet skal lage ny stortingsmelding om folkehelse, og eldre- og folkehelseminister Åse Michelsen har bedt om innspill til meldinga. Norsk kulturskoleråd ser kulturskolen som viktig også i folkehelsearbeid, og et innspill er levert i god tid før fristen som er 15. september.

 

Mer om folkehelsemeldinga her

 

Norsk kulturskoleråd var for øvrig invitert til innspillsmøte i Oslo i begynnelsen av september, og stilte der med Åste Selnæs Domaas (bildet t.h.), leder for veiledning og rammeplanutvikling i kulturskolerådet. Hun har også ført innspillet i penna.

 

– Norsk kulturskoleråd oppfatter at eldre- og folkehelseministeren med invitasjonen signaliserer at kultur og kulturskolen har, og skal ta, en rolle i folkehelsebegrepet. Det er svært gledelig, fordi det i kulturskolen, som en del av kommunens samlede tjenestetilbud, ligger et stort potensial som tjenesteyter i kommunens folkehelsearbeid, sier Åste Selnæs Domaas.

 

Les hele innspillet fra Norsk kulturskoleråd her

 

– Mestring og glede bidrar til god folkehelse, og det ligger et stort potensial for folkehelsearbeid i økt samarbeid mellom kulturskolen og øvrige deler av kommunenes tjenestetilbud. Norsk kulturskoleråds viktigste innspill i arbeidet med den nye folkehelsemeldingen er derfor at en i arbeidet må se på kraften som ligger i kunst- og kulturfagene når det gjelder god psykisk helse, følelse av mestring, tilhørighet og deltakelse. I kommunale kulturskoler fins kompetanse og infrastruktur. En tydelig forventning til kulturskolen som aktør i det kommunale folkehelsearbeidet vil bidra til å kunne realisere det som må være en felles plan: God folkehelse for alle, sier Åste Selnæs Domaas.

Les flere nyheter!