Veiledning i kulturskoleutvikling: – Vi fikk hjelp til å se hvor utvikling behøves

2018 Veilederkorps 2 27.9.png
GODT FORNØYD: Kulturskolerektor Egil Magnussen i Askøy kommune sier at kommunen hans fikk godt utbytte av veiledninga fra Norsk kulturskoleråd.
28.09.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Veiledning i kulturskoleutvikling: – Vi fikk hjelp til å se hvor utvikling behøves

KLEPPESTØ: Nå inviterer Norsk kulturskoleråd nye kommuner til å søke veiledning i kulturskoleutvikling. Kulturskolerektor Egil Magnussen i Askøy kommune mener hans kommune og kulturskole hadde stort utbytte av veiledningshjelpa fra kulturskolerådet. 

 

Askøy kulturskole deltok i 2015-2016 i høringsprosessen for den nye rammeplanen for kulturskolen. Parallelt med dette hadde Askøy kommune vedtatt å starte et arbeid med en temaplan for kulturskolen. I oppstartdokumentet for temaplanen var følgende formulering førende for planarbeidet: «Rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning", inkluderes i temaplanen for kulturskolen».

 

 Da vi i 2016 fikk mulighet til å søke om veiledning for implementering av rammeplanen, så kulturskolen på dette som en gavepakke for å kunne videreutvikle kulturskolen. Forventningene fra skoleeier  i forhold til veiledningsprosessen og -utbyttet  var også meget viktig for kulturskolen, sier Egil Magnussen.

 

Her finner du all informasjon om den nye runden av veiledning i kulturskoleutvikling

Søknadsfrist: 1. oktober 2018.

 

– For oss har veiledningsprosessen har belyst sider ved kulturskolen som bør jobbes med og videreutvikles. Veiledningen har gitt oss nye verktøy og metoder som har vært nyttige i lokalt utviklingsarbeid og i arbeidet med å skrive og implementere temaplan, sier Magnussen, som tror bred medvirkning fra lærere, tillitsvalgte og skoleeier har vært berikende og avgjørende for et godt resultatet.

 

Viktig å skape kultur for utviklingsarbeid

 

– Kulturskolen har blitt utfordret på systematisk jobbing med utviklingsarbeid, noe vi mener å ha belyst i vår nye plan. Det å skape en kultur for systematisk kunnskapsutveksling og utviklingsarbeid har vært viktig, sier Egil Magnussen, som trekker fra fellessamlingene med forelesninger og erfaringsdeling som det mest berikende i veiledningsprosessen. Men jeg kunne ha ønsket meg en tydeligere innholdsplan for samlingene og som hadde blitt presentert i begynnelsen av veiledningsprosessen. 

 

Askøy kommune gjennomførte veiledningsprosessen alene. – Dette var nyttig, ettersom det ga stort rom for drøfting rundt og jobbing med de konkrete utfordringene vi opplever som viktig på Askøy. Som en berikelse og et supplement ser vi at erfaringsdeling med andre kulturskoler med fordel kunne vært mer vektlagt, sier kulturskolerektor Egil Magnussen.

 

Han synes det er flott at veiledningsprogrammet nå er videreutvikla før den nye veiledningsrunden, og askøyrektoren synes særlig at det er bra at en legger vekt på å identifisere behov og muligheter i den enkelte kommunen. – Dette gir større muligheter for et mer skreddersydd veiledningsprogram for den enkelte deltakerkommunen, sier Magnussen.

 

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling: – Stort utbytte for både kommune og kulturskole

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling: – Nyttig for vårt utviklingsarbeid

Les også: Veiledning i kulturskoleutvikling: Liker kulturskolerådets nye grep

Les også: Styrka veilederkorps klart til innsats

Les flere nyheter!