Lederkonferansen 2020: Tre hovedforedragsholdere klare

2019 Lederkonferansen 2020 5.12.png
KLARE FOR LEDERKONFERANSEN 2020: Loveleen Rihel Brenna (f.v.), Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere. (Foto: privat)
11.12.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lederkonferansen 2020: Tre hovedforedragsholdere klare

OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere. Vi snakker om Lederkonferansen 2020, som arrangeres i Oslo, 16.–17. april 2020.

 

Arenaen er Norges musikkhøgskole, og musikkhøgskolen er også med på arrangørsida, sammen med Norsk kulturskoleråd og KS. Fullstendig program og påmeldingsmulighet kommer ikke før på nyåret, men arrangørene er svært fornøyd med å kunne presentere trekløveret Brenna, Falkum og Krokan allerede nå.

 

Mer informasjon om Lederkonferansen 2020 vil du finne på nettstedet kulturskoleradet.no etter hvert som det er nytt å melde. En veldig sikker måte å få med seg nyhetene på, er å (gratis)abonnere på nyhetsbrevet Kulturtrøkk.

 

Her er Lederkonferansens egen side på kulturskoleradet.no

Flyer for Lederkonferansen 2020

 

Mangfoldsledelse

Loveleen Rihel Brenna har dybdeerfaring fra arbeid med ledelse av mangfold og likestilling. Hun ledet komiteen som utviklet «Norsk standard for mangfoldsledelse» – den første i verdenssammenheng.

 

I 2012 etablerte hun Seema – senter for mangfoldsledelse. Seema knytter mangfold og likestilling til økt verdiskaping, effektivitet, bærekraft, bedre oppgaveløsning og fremtidsrettet organisasjonskultur. Brenna har gitt ut flere bøker, blant annet «Mangfoldsledelse – mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn» (2018).

 

Loveleen Rihel Brenna s innlegg på Lederkonferansen 2020 fokuserer kompetansen ledelsen trenger innen mangfoldsledelse og hvordan dette kan jobbes med.

 

Medvirkning som styreform

 

Eivind Falkum er dr.philos. og seniorforsker på Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet.

Medbestemmelse og medvirkning har vært hans forskningstema i snart 25 år. Hans avhandling i 2008 omhandlet «Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv».

 

Arbeidsforskningsinstituttet etablerte i 2016 Medbestemmelsesbarometeret sammen med fem fagforbund. Undersøkelser har vist at det norske bedriftsdemokratiet er under press. Undersøkelsene har ledet til nye forståelser av hva styring og ledelse er, og hva det kan være i vår tid. (se Hvid & Falkum (eds., 2019): Work and Well Being in the Nordic Countries. Critical Perspectives on the World’s Best Working Lives. London: Routledge).

 

På Lederkonferansen 2020 setter Falkum fokus på medvirkning som styreform.

 

«Det digitale skiftet»

 

Arne Krokan er professor ved NTNU der han arbeider med «det digitale skiftet». Han er utdannet sosiolog og medieviter og har skrevet en rekke bøker om overgangen til det digitale nettsamfunnet. Krokans siste bok er «Deling plattform tillit», som handler om hvordan plattform- og delingsøkonomien endrer samfunnet og måten vi forholder oss til hverandre på.

 

På Lederkonferansen 2020 setter Krokan fokus på hvilken kompetanse vi må inneha for ikke å «bli tatt» av kunstig intelligens eller internasjonale plattformselskap.

Les flere nyheter!