Universitetet i Sørøst-Norge tar oppdrag for kulturskolerådet

2019 USN 15.1.png
JA TIL KULTURSKOLERÅDET: Universitetet i Sørøst-Norge tar administrasjonsansvar for KIL-forsk. (Foto: USN)
15.01.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Universitetet i Sørøst-Norge tar oppdrag for kulturskolerådet

BAKKENTEIGEN: Universitetet i Sørøst-Norge tar på seg et administrasjonsoppdrag for følgeforskningsprosjektet KIL-forsk, som er knytta til det skandinaviske kulturskoleutviklingsprosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). Norsk kulturskoleråd har prosjektansvaret for KIL.

 

Gjennom KIL samarbeider ti skandinaviske kulturskoler om å utvikle enda bedre praksiser. Det gjøres gjennom erfaringsdeling, urprøving av nye tiltak samt felles bygging av kunnskap og kompetanse.

 

KIL-forsk ble sjøsatt samtidig som KIL kom i gang våren 2018, og tanken er at her skal forskere forske sammen med kulturskolene - samtidig som KIL-forsk skal legge til rette for forsking, tilføre kunnskap og være et ressursnettverk for de involverte i KIL-prosjektet.

 

Kulturskolerådet ser det tjenlig at administrasjonsoppgavene knytta til KIL-forsk utføres av en aktør innen UH-sektoren, og har nå altså fått i boks en toårig avtale med Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

 

– At USN tar dette oppdraget er gledelig. Det er en styrke for KIL-forsk – og KIL – at administrasjonen av dette nordiske forskernettverket, koblingen mellom forskernettverket og praksisnettverket (KIL) samt redaktør- og prosessansvarlig for en planlagt antologi, knyttes opp til et universitet som USN, sier Merete Wilhelmsen, assisterende direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Fra USNs side er det førsteamanuensis Anders Rønningen som i konsultasjon med kulturskolerådet vil få ansvaret med å følge opp oppdraget. Rønningen er for øvrig også FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

Per i dag består KIL-forsk av cirka 25 forskere fra 16 forskjellige institusjoner i Norden. De bruker i denne sammenhengen egen FoU-tid. Forskerne bistår inn i nettverket på samlinger, og samtlige skal skrive en relevant artikkel som skal utgis i en open access-antologi i 2020. Det er skrevet avtale med Cappelen Damm Akademisk om denne utgivelsen.

 

Mer om KIL-prosjektet og KIL-forsk

Les flere nyheter!