Oppdaterte normer og anbefalinger for musikklokaler

15.03.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Oppdaterte normer og anbefalinger for musikklokaler

OSLO: «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» foreligger i oppdatert versjon. Disse normene og anbefalingene oppdateres årlig og er utarbeidet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i samarbeid med noen av landets mest anerkjente musikkakustikere.

 

Det er ikke store endringer fra år til år, det er hovedsakelig mindre oppdateringer og justeringer. Merk: Normene inneholder også punkt om lydisolasjon, med henvisning til NS8175 (pkt. 4.9).

 

Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål finner du her

 

Normene og anbefalingene er rettet mot kommunepolitikere og -planleggere, byggherrer, entreprenører, arkitekter, akustikere og andre som jobber med utvikling og planlegging av lokaler til musikklivet. De ble brukt som utgangspunkt for arbeidet med «NS8178:2014 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».

 

Ifølge Norsk musikkråd (NMR) er de færreste lokaler som benyttes til musikkaktiviteter er tilpasset og tilrettelagt for formålet. Og musikkrådet mener at selv om det offentlige – som eier de aller fleste lokalene som brukes til musikkformål – hvert år bruker betydelige beløp til bygging og tilrettelegging av musikklokaler, er disse midlene svært begrenset i forhold til det egentlige behovet.

 

NMR er derfor opptatt av at midlene brukes riktig, og anbefaler at både NS8178 og NMRs normer og anbefalinger legges til grunn, både når det skal bygges nye lokaler og når musikklokaler skal pusses opp eller bygges om.

 

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement med forklaringer, normer og anbefalinger i forhold til Norsk standard NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

 

Årsrapport for Rom for spilleglede

 

Rom for spilleglede er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles prosjekt for flere og bedre lokaler til øving og framføring av alle typer musikk. Nå foreligger en rapport om hva som har skjedd i prosjektet i 2017 og 2018.

 

Årsrapport for Rom for spilleglede 2017 og 2018 finner du her

 

Brukslokaler til musikkformål har i mange år vært det største og viktigste musikkfaglige innsatsområdet for Norsk musikkråd, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Området berører alle sjangre, barn, unge og voksne, amatører og profesjonelle, utøvere og publikum, og omfatter lokaler til både øving og konserter. Arbeidet er forankret i musikkrådets 35 medlemsorganisasjoner. I prosjektet har rådet et samarbeid med mange av landets beste musikkakustikere.

 

Arbeidet med musikklokaler tar utgangspunkt i at forskjellig type musikk har ulike behov til lokalets størrelse, utforming og lydforhold (romakustiske egenskaper). 

 

Den viktigste arenaen for synliggjøring av initiativ og aktiviteter i Rom for spilleglede er musikklokaler.no – Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds kunnskapsnettsted for initiering, etablering, utbedring og drift av musikklokaler. Her ligger det mye relevant og faglig stoff, både eget og andres, for forskjellige målgrupper. 

 

Utvalg for musikklokaler

 

Norsk kulturskoleråd er også på banen i arbeidet for å bedre kvaliteten på landets musikklokaler. Blant annet gjennom å ha en representant med i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler. Dette utvalget har som oppgave å arbeide både politisk og faglig med musikklokaler, og arbeider for at hele musikklivet har gode, tilpassede lokaler til øving og konserter.

 

Utvalget skal også bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå. Utvalget skal samarbeide med fylkesmusikkrådene og medlemsorganisasjonene for å bidra til økt bevissthet og kompetanseheving når det gjelder musikklokaler.

 

I dag er det rådgiver Bård Hestnes som er kulturskolerådets representant i utvalget som ledes av Jon G. Olsen fra Musikkens studieforbund.

 

Les også: Kulturarenaer: Hvem bygges de for?

Kommentar på musikk.no, forfattet av leder Kåre Haugli, nestleder Birgitte Rosenberg og daglig leder Trond Eklund Johansen i Innlandet musikkråd

Les flere nyheter!