Norsk kulturskoleråd tilpasser seg regionreformen

2019 Vestland-2 21.3.jpg
NORSK KULTURSKOLERÅD VESTLAND: Styreleder i Norsk kulturskoleråd, Nils R. Sandal, var til stede da to fylkesavdelinger ble til én i Vest-Norge.
21.03.2019 Egil Hofsli (tekst) Martin Mason (foto)
Del på:

Norsk kulturskoleråd tilpasser seg regionreformen

BERGEN: Norsk kulturskoleråd reduserer i disse dager organisasjonens fylkesavdelinger og regioner fra totalt 14 til 10  i tråd med den pågående regionreformen i Norge. 

 

Denne uka skjer de fleste endringene, som gjør at Norsk kulturskoleråd i framtida vil ha ni fylkesavdelinger og én region. Regionen utgjøres av fylkene Oslo og Viken.

 

Etter at samtlige endringer er gjennomført i forbindelse med årsmøtene i dagens fylkesavdelinger og regioner, vil kulturskolerådets ni fylkesavdelinger og ene region være som følger (endringer anført i parentes):

Norsk kulturskoleråd

Troms, Finnmark og Svalbard

(består av tidligere Norsk

kulturskoleråd Troms og Svalbard

og Norsk kulturskoleråd

Finnmark)

Norsk kulturskoleråd

Nordland

Norsk kulturskoleråd

Trøndelag

(består av tidligere Norsk

kulturskoleråd Nord-Trøndelag

og Norsk kulturskoleråd

Sør-Trøndelag)

Norsk kulturskoleråd

Møre og Romsdal

Norsk kulturskoleråd

Vestland

(består av tidligere Norsk

kulturskuleråd Sogn og Fjordane

og Norsk kulturskoleråd

Hordaland)

Norsk kulturskoleråd

Rogaland

Norsk kulturskoleråd

Agder

(tidligere Norsk kulturskoleråd

region Agder)

Norsk kulturskoleråd

Vestfold og Telemark

(består av to fylker

fra tidligere Norsk

kulturskoleråd

region BTV)

Norsk kulturskoleråd

Oslo og Viken

(region bestående av tre

fylker fra tidligere Norsk

kulturskoleråd region øst

samt Buskerud fra tidligere

Norsk kulturskoleråd

region BTV)

Norsk kulturskoleråd

Innlandet

(består av tidligere Norsk

kulturskoleråd Hedmark

og Norsk kulturskoleråd

Oppland)

 

Les flere nyheter!