Loveleen Rihel Brenna og Ole Hamre holder foredrag på =Vi 2019

2019 Loveleen, Ole og Marco 21.3.png
KLARE FOR =VI 2019: Loveleen Rihal Brenna og Ole Hamre (t.v.) er sammen med Marco Elsafadi klare som foredragsholdere på inkluderingskonferansen =Vi 2019.
21.03.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Loveleen Rihel Brenna og Ole Hamre holder foredrag på =Vi 2019

OSLO: To nye foredragsholdere er klare for inkluderingskonferansen =Vi 2019. Loveleen Rihel Brenna og Ole Hamre gjør Marco Elsafadi selskap på podiet under den nasjonale konferansen i Oslo 24. og 25. september.

 

Påmelding kan gjøres her       Merk: Program kommer senere.

 

Loveleen Rihel Brenna (født 1967) er for mange mest kjent som foredragsholder og som leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Kvinnepanelet.

 

Hun er også forretningsutvikler og grunnlegger av Seema, som jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling innenfor mangfoldsledelse. Brenna ledet altså FUG og Kvinnepanelet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet samt Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet.

 

Loveleen Rihel Brenna har skrevet sju bøker og har flere verv. Hun har mottak en rekke priser, som Ole Vig-prisen 1997, Årets kvinne – KK 2006, Norges tøffeste kvinne 2013 og Fritt ords honnørpris 2016.

 

Mer om Loveleen Rihel Brenna på athenas.no her

 

Kunstnerisk leder og musikalsk ansvarlig i Fargespill

 

Ole Hamre (født 1959) er kunstnerisk leder i Fargespill – sammen med Sissel Saue. Videre har han det musikalske ansvaret i Fargespill. Han arrangerer og tilrettelegger musikken, og spiller dessuten trommer og perkusjon i forestillingene.

 

Hamre arbeider også som komponist og har skrevet en lang rekke bestillingsverk, musikk for film og tv, vignetter og lignende, og han utgjør sammen med Gabriel Fliflet duoen Fliflet/Hamre som turnerer nasjonalt og internasjonalt.

 

Mer om Ole Hamre på Wikipedia her        Mer om Fargespill på fargespill.no her

 

Engasjement for vanskeligstilt ungdom

 

Fra før var det klart at Marco Elsafadi (født 1976) skal holde foredrag på denne konferansen. Elsafadi kom til Norge som flyktning i 1987 og har markert seg som toppidrettsutøver og senere i enda større grad gjennom sitt engasjement for vanskeligstilt ungdom.

 

På hans eget nettsted omtales han som relasjonshøvding, en tittel som i hvert fall sier noe om at han i sitt arbeid i dag har et stort fokus på relasjoner mennesker imellom.

 

Marco Elsafadi (født 1976) er palestinsk flyktning og kom til Norge med familien i 1987. Han har vært basketballspiller på toppnivå og har representert det norske landslaget i tolv år.

 

Engasjement for barn og unge

 

I 1993 begynte Elsafadi sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. I løpet av tre år utvidet organisasjonen til 60 ansatte og ble en betydningsfull støttespiller for barnevernet i både Oslo, Bergen og Stavanger.

 

Marco Elsafadi er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Han poengterer at livet handler om samarbeid, og at mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned. Han har et sterkt ønske om at vi er bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker.

 

Mer om Marco Estafadi på nettstedet marco.no

 

=Vi nummer to

 

Årets =Vi-konferanse blir den andre utgaven av denne nasjonale konferansen, som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering.

 

Livsmestring, folkehelse og læring for endring er stikkord som sier noe om ramma for hva som skal presenteres på årets konferanse.

 

Den første =Vi-konferansen ble arrangert i Larvik i mars 2018 – av Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune. Kulturskolerådet og Fargespill er med som arrangører også i år, nå sammen med Kulturtanken, Oslo kulturskole/Oslo kommune, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norges Musikkorps Forbund.

 

Målgruppa for både fjorårets og årets konferanse består blant annet av kulturskolenes lærere, ledere og eiere. Videre ønsker arrangørene å skape en konferanse som appellerer til aktører kulturskolene samarbeider med, kommuner som har Fargespill på agendaen samt ansatte innen UH-sektoren.

 

Følg med på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk for mer informasjon konferansens øvrige foredragsholdere, konferansens innhold og påmelding.

 

Mer om konferansen =Vi på kulturskoleradet.no her

Les flere nyheter!