Nettarena for deling av erfaringer med fordypningsprogrammet

2019 Fordypning 21.3.png
DELINGSARENA: Kulturskolens fordypningsprogram har fått en egen nettside for deling av nyttige lenker, presentasjoner o.l. (Foto: skjermdump fra kulturskoleradet.no)
19.03.2019 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nettarena for deling av erfaringer med fordypningsprogrammet

TRONDHEIM: Kanskje er du nysgjerrig på hvordan dere ved din kulturskole kan utvikle og sikre et fordypningsprogram. Eller kanskje er det allerede etablert fordypningstilbud ved din skole. På kulturskoleradet.no er det en nettside der du både kan bidra til samt få utbytte av informasjons- og erfaringsutveksling om hva som skjer innen fordypning ved landets kulturskoler.

 

Her finner du nettsida om fordypningsprogrammet i

rammeplanseksjonen på kulturskoleradet.no

 

I Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», står blant annet følgende om fordypningsprogrammet:

 

«Den enkelte kulturskole avgjør selv fagtilbudet, organisering av tilbudene og utformingen av lokale læreplaner på grunnlag av rammeplanen. Innenfor de fagene skolen tilbyr, skal den lokale læreplanen omfatte beskrivelse av alle tre programmene. For å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet, oppfordres den enkelte kulturskole til å delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, samarbeid med lokale kunst- og kulturmiljø, videregående skole, og med høyere utdanningsinstitusjoner og deres talentutviklingsprogram.»

 

Med bakgrunn i dette, legges det derfor ut ulike eksempler på ordninger som omhandler fordypning og andre presentasjoner o.l. som Norsk kulturskoleråd tror kan være til nytte for mange. Kulturskolerådets mål er at dette skal inspirere, gi informasjon og utveksle erfaringer som du kan dra nytte av ved din kulturskole.

 

Merk: Nettsida er fortsatt bare tidlig i oppbyggingsfasen, men merk deg adressen og bidra gjerne med innspill til mulig innhold.  

Les flere nyheter!