Nettmøte: Kulturskolerådet informerer departement om kulturskolenes inkluderingsarbeid

18.08.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Nettmøte: Kulturskolerådet informerer departement om kulturskolenes inkluderingsarbeid

TØNSBERG: Etter en henvendelse til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, er Norsk kulturskoleråd nå invitert til å informere om kulturskolefeltets arbeid med inkludering. Dette vil skje på et nettmøte 8. september, der statssekretærer fra begge de aktuelle departementene vil være til stede.

 

Direktør i Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen, er svært glad for denne muligheten til å informere departementene om viktig inkluderingsarbeid i kulturskolene.

 

– Det skjer mye gledelig på dette området i kulturskolene, det viste undersøkelsen vi gjorde i vinter samt det omfattende arbeidet med strategiplanen omkring kulturskolen, flyktninger og utenforskap. I tillegg har vi jo også vært i førersetet for det nordiske prosjektet KIL og KIL-forsk. For Norsk kulturskoleråd er det viktig at nasjonale myndigheter godt kjenner til dette arbeidet, og potensialet i slikt arbeid, Vi er derfor godt fornøyde med å få bruke av statssekretærenes tid, slik at dette kommer med som et grunnlag i meldingsarbeidet som snart sluttføres, sier Morten Christiansen.

 

FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, Anders Rønningen, som selv har vært aktiv i forhold til kulturskolerådets satsning på inkludering, vil sammen med Ragnhild Skille, leder av arbeidsgruppa for strategien, legge opp til et times nettmøte spekket med god informasjon, som kan være et utgangspunkt for en dialog der enda mer av det potensialet som ligger i en mer inkluderende kulturskole kan forløses i tida framover.

Les flere nyheter!