Nordeas innovasjonsstipend: – Kulturskolene kan være viktige utviklingsaktører i kommunene

26.08.2020 Egil Hofsli (tekst og foto) Riccardo Annandale/Unsplash (foto)
Del på:

Nordeas innovasjonsstipend: – Kulturskolene kan være viktige utviklingsaktører i kommunene

OSLO: Innovasjon handler om fornyelse og forandring. Som for alle andre offentlige og kommunale virksomheter gjelder forventningene om endringsvilje og -dyktighet også for kulturskolen. Og kulturskolene skulle ha de beste forutsetninger til å være viktige utviklingsaktører i kommunene.

 

Det sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, som er jurymedlem når det skal bestemmes hvem som skal få Nordea innovasjonsstipend 2020 pålydende 100 000 kroner.

 

Søknadsportalen finner du her  Søknadsfrist: 3. september 2020.

 

Mer informasjon om Nordea innovasjonsstipend på stipendets egen side

 

Nordeas innovasjonsstipend inngår i Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Nordea ønsker at stipendet skal bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

 

– Hvorfor er det viktig å tenke innovasjon i kommunale kulturskoler, Morten Christiansen?

 

– Innovasjon handler om fornyelse og forandring. Som for alle andre offentlige og kommunale virksomheter gjelder forventningene om endringsvilje og -dyktighet også for kulturskolen. Dette kommer til syne ikke minst nå i en koronatid. Kulturskolene skulle ha de beste forutsetninger til å være viktige utviklingsaktører i kommunene. De har medarbeidere med høy kunst- og kulturfaglig kompetanse, og gitt de riktige mulighetene burde denne kompetansen kunne være sentral også i en helthetlig kommunal innovasjonstenkning. Samtidig handler det om, at hvis kulturskolene skal få den posisjonen de fortjener, må en vise at en er i stand til å skape de forandringene og det kvalitativt nye som ligger i det å være innovativ.

 

Les hele intervjuet og mye mer om Nordeas innovasjonsstipend på kulturskolebanken.no

 

Les flere nyheter!