1 mill. kr til UKM-prosjekt med kulturskoleinvolvering

10.12.2021 Egil Hofsli (tekst) Matheus Ferrero/Unsplash (foto)
Del på:

1 mill. kr til UKM-prosjekt med kulturskoleinvolvering

OSLO: Ung Kultur Møtes (UKM Norge) har fått tildelt 1 mill. kr til prosjektet Kulturnett 3.0, og fire kulturskoler samt Norsk kulturskoleråd skal være samarbeidspartnere. Kulturnett 3.0 er ett av fem prosjekt som fikk støtte da Kulturtanken etter en søknadsrunde utdelte 2,5 millioner til å styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge

 

UKM skal gjennomføre seks pilotprosjekt som omhandler musikkundervisning og samspill på nett via en ny fiberbasert infrastruktur uten forsinkelser eller kvalitetstap, etter modell av liknende forsøk gjennomført i Sverige og Finland. Pilotprosjektene vil gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i innlandet, NTNU Institutt for musikk, Remote North, Uninett og Norsk kulturskoleråd samt kulturskolene i Sel, Lillehammer, Hamar og Trondheim.

 

Det var i oktober at Kulturtanken utlyste minimum 1,5 millioner kroner i såkalte såkornmidler til utviklingsarbeid som skal bidra til at flere barn og unge får tilgang til å oppleve og skape kunst og kultur digitalt. Landets kulturskoler var i målgruppa som kunne søke.

 

Denne utlysninga var en del av oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og ungeSåkornmidlene er foreslått videreført i forslaget til statsbudsjett for 2022 med en bevilgning på fire mill. kr, i Prop. 1 S (2021–2022).

 

– Regjeringen vil styrke det digitale kulturtilbudet til barn og unge og bidra til at flere får mulighet til å både oppleve og skape digital kunst og kultur på egne premisser. Med såkornmidlene får flere dyktige offentlige, private og frivillige aktører rundt om i landet mulighet til å teste ut nye metoder for å nå og engasjere flere barn og unge, sier kulturminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

 

32 søknader 

 

Til søknadsfristen 9. november mottok Kulturtanken 32 søknader fra frivillige organisasjoner, kulturskoler, kommuner og fylkeskommuner og private aktører om nærmere 14 millioner kroner.

 

– Det var stor interesse og mange gode søknader. Vi er glade for at vi kan tildele 2,5 mill. kr til fem prosjekter. Og for de som ikke nådde opp i denne runden, så kommer det kanskje nye muligheter neste år, da såkornmidlene er foreslått videreført i forslaget til statsbudsjett for 2022, sier direktør i Kulturtanken Øystein Strand.

  

Nærmere informasjon om de øvrige prosjektene som får støtte


Norsk Teknisk Museum har fått 400 000 kr til prosjektet 1/0 til Design. De skal videreutvikle et datakulturtilbud og gi flere barn og unge i alderen 1418 år mulighet til å lære koding med design som metode. Prosjektet vil også kobles til utstillingen I/O som skal åpnes våren 2022, som vil vise hvordan datamaskinens programmering kan læres med estetikk og kunst som utgangspunkt.


Tromsø kommune via Tvibit har fått 200 000 kr til å videreutvikle Kreativ Teknologi-programmet og gjennomføre tre delprosjekter: Last Stop & NUFF Digital Hubs, en digital festivalopplevelse, versus@Tvibit, et livestreamet program om dataspillkultur av og for ungdom og My Arctic Life Multimedia, et digitalt utstillingsrom for unge fotografer.

 

Sarpsborg kommune har via samarbeidsprosjektet KRED, fått 400 000 kr til prosjektet Studio 2. De skal videreutvikle flere streamingprosjekter av og med ungdommer, herunder blant annet Cafe UK og streamingstudio for e-sport. Prosjektet omhandler etablering av studiofasiliteter for å kunne nå og engasjere flere barn og unge.


Landsforeningen Ungdom og fritid har fått tildelt 400 000 kr til prosjektet Inkluderende datakultur. De skal utvikle og ta i bruk en ny medvirkningsbasert metode som skal gi flere barn og unge muligheten til å oppleve datakultur på egne premisser, i samarbeid med KRED ved Sarpsborg kommune og NOVA ved Trondheim kommune. Prosjektet skal styrke det digitale ungdomsarbeidet og metoden skal kunne brukes av andre tilretteleggere innen kultur og fritid for barn og unge.

Les flere nyheter!