Smittevernanbefaling fra Kulturskolerådet til kulturskolene

Illustrasjon som viser virus
13.12.2021 Egil Hofsli (tekst) trondheim.kommune.no (illustrasjon)
Del på:

Smittevernanbefaling fra Kulturskolerådet til kulturskolene

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd anbefaler at kulturskolene følger de nasjonale regler og anbefalinger som med virkning fra torsdag 16. desember innføres for skoler og barnehager. Grunnskoler og barnehager går over til gult nivå i trafikklysmodellen, videregående skole går til rødt nivå.

 

Kulturskolerådet ber også alle kulturskoleledere og -lærere legge merke til at tillatt antall personer i lokaler ved avslutningskonserter og forestillinger før jul nå er kraftig redusert. Kulturskolerådet viser også til egne krav om smittevernfaglig forsvarlig drift, blant annet hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak hvor énmeteren nå er gjeninnført, og som Kulturskolerådet anbefaler også for kulturskolen.

 

Gult i grunnskole – rødt nivå på videregående

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra torsdag 16. desember for skoler, barnehager og SFO:

 

  • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt)
  • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)
  • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)
  • Krav til universitet, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. (nytt)
  • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
  • Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.
  • Regjeringa ber også kommunene prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

Se mer informasjon på regjeringen.no her

 

I tillegg mener Kulturskolerådet det er viktig å følge med på eventuelle skjerpete kommunale regler og anbefalinger som til enhver tid gjelder i den enkelte kommune som har innvirkning på kulturskolens virksomhet.

 

Kulturskolerådet poengterer at en fra tidligere vet at det er lite spesifikk omtale av kulturskolen i de nasjonale reglene og anbefalingene, men oppfordrer alle til å følge godt med på hva som gjelder for skole/SFO og barnehage, siden dette omhandler de samme barna i kommunen som går i kulturskolen.

 

Smittesituasjonen er nå under nøye overvåkning av norske myndigheter, da smitteomfanget i Norge er sterkt økende per midten av desember – med omikronvarianten som et nytt element i utviklinga av pandemien. Kulturskolerådet mener derfor at det kan det være aktuelt å ruste seg – også i kulturskolen – for trafikklysmodellens røde nivå etter nyttår – dersom smittetrenden innen da ikke viser en nedadgående kurve. Kulturskolerådet utelukker ikke at det kan bli nødvendig å hente fram planer og beredskap en hadde på et tidligere tidspunkt i pandemien, for å være beredt om rødt nivå igjen blir aktuelt å innføre, nasjonalt eller kommunalt.

 

Norsk kulturskoleråds smittevernveileder for kulturskolen er utarbeidet for rødt nivå.

Avslutningsvis har Norsk kulturskoleråd en klar oppfordring til landets kulturskoleledere: Er du i tvil om hva det er smittevernkorrekt å gjøre: Ta kontakt med kommuneledelse og/eller kommune- eller smittevernlege i egen kommune. 

 

Se også Norsk kulturskoleråds smittevernveilederside på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!