Kulturskolerådet initierer møte om økt satsing på samiske kulturfag

16.12.2021 Egil Hofsli (tekst) Wil Lee-Wright (foto)
Del på:

Kulturskolerådet initierer møte om økt satsing på samiske kulturfag

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har tatt initiativ til et møte om hvordan en økt satsing på samiske kulturfag i og gjennom kulturskolen kan skje, og hvordan Kulturskolerådet kan bidra til dette. Og har fått positiv respons fra mange som vil bidra. 

 

Invitasjon til deltakelse på møtet, som skal arrangeres i Värmland i Sverige i februar 2022, ble sendt til samiske kultur og kompetansemiljø samt til en rekke enkeltpersoner som Kulturskolerådet tror kan gi gode innspill til hvordan økt satsing på samisk kultur i og gjennom kulturskolen kan skje.

 

Blant de som ønsker å bidra på i denne satsingen. Det er:

 

  • Asta Balto, professor emeritus, Samisk høgskole
  • Marie Kvernmo, rektor, Guovdageainnu kulturskuvla/Kautokeino kulturskole
  • Irene Nordhaug Hansen, prosjektleder, Sámi Nuoraid Lávdi/Samisk UngScene
  • Brita Triumf, informasjonsleder, Beaivváš Sámi Našunálateáhter/Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš
  • Viktor Bomstad, lærer, Norges musikkhøgskole
  • Annie Marie Buljo, prosjektleder, Samisk i Osloskolen

Mange flere bidragsytere vil komme til innen møtet i februar 2022.

 

«I Norge har vi et spesielt ansvar for urbefolkningen, og dette har i altfor liten grad blitt fokusert innen kulturskoleområdet. Vi erkjenner at det er et stort og til nå lite realisert potensiale for at samiske kulturfag og -uttrykk kan prege kulturskolen i større grad, over hele landet», skrev Kulturskolerådet i invitasjonen.

 

Samskaping av nye prosjekt og praksiser

 

Der vises det også til at den nye regjeringa i Hurdalsplattformen vektlegger at Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter og vil gjennomføre et krafttak for et nasjonalt samisk kulturløft med satsing på samisk kultur, film, musikk og håndverkstradisjon.

Norsk kulturskoleråd håper at det i et slikt møte kan oppstå muligheter for samskaping av nye prosjekt og praksiser.

 

Møtet arrangeres 9.–10. februar 2022, på Västanå Teater i Sunne, Sverige. Terje Lindberg (bildet), nestleder i Norsk kulturskoleråds hovedstyre, vil være prosessleder og ha et spesielt ansvar for å legge til rette for gode dialoger. Kulturskolerådets FoU-avdeling er også sterkt involvert i arbeidet med dette temaet.

Les flere nyheter!