Nytt PPU-studium innen musikk og scenekunst – kulturskoleansatte i målgruppa

14.12.2021 Egil Hofsli (tekst) Fredrikke Wiheden/Høyskolen Kristiania (foto)
Del på:

Nytt PPU-studium innen musikk og scenekunst – kulturskoleansatte i målgruppa

OSLO: Fra første kvartal 2022 tilbyr Høyskolen Kristiania et nytt studietilbud som kan ha interesse for kulturskolelærere: Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst. Norsk kulturskoleråd har gjennom delaktighet i vellykket søknadsskriving bidratt til at studiet nå kan tilbys.

 

Dette er et deltidsstudium som gir studentene formell lærerkompetanse for kulturskole, grunnskole og videregående skole. Studiet passer for kandidater som har tatt utøvende fagutdanning i musikk, dans eller teater/drama, og som i tillegg ønsker pedagogisk og didaktisk kompetanse.

 

Les mer om studietilbudet på kristiania.no

Søknadsfrist: 25. januar 2022.

 

Høyskolen Kristiania søkte våren 2021 om å få tildelt midler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning, såkalte Diku-midler, for å utvikle et tverrkunstfaglig og nettbasert PPU-studium som blant annet er rettet mot kulturskolelærere.

 

Norsk kulturskoleråd var delaktig i søknadsskrivingen, og sørget blant annet for god sammenheng med det som står i barne- og ungdomskulturmeldinga om PPU for kulturskolen. Søknaden ga uttelling, og siden har høyskolen jobbet på høygir med å forberede et PPU-studium med oppstart allerede i første kvartal 2022.

 

– Det er helt naturlig for oss å hjelpe til med å realisere relevante utdanninger for å dekke behovet kulturskolesektoren har. Det har vært et godt samarbeid med prosjektgruppen ved Høyskolen Kristiania, både under søknadsskrivingen og i planleggingen av studiet, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd, som har vært Kulturskolerådets representant inn i dette.

 

Spår rift om 30 studieplasser

 

Det vil bli 30 studieplasser i dette deltidsstudiet. Siden det er et digitalt basert deltidsstudium – gratis og tverrkunstfaglig – og det skal være mulig å ta studiet parallelt med full jobb, tror Rønningen studieplassene raskt blir kapret.

 

– For dem som jobber i kulturskolen og ikke har masterutdanning, men har bachelorgrad innen et kunstfag, så bør disse benytte muligheten nå, fordi det er et midlertidig unntak i PPU-forskriften som gjør at en nå kan ta PPU-utdanning i kunstfagene uten master, sier Anders Rønningen.

Fra 2024 vil dette unntaket sannsynligvis avvikles, og det kan bli krav om mastergrad for å ta PPU.

 

Deltidsstudium over fire semester

 

Det nye studiet gjennomføres som deltidsstudium over to år (fire semester). Hvert semester består av en tre dagers fysisk samling kombinert med nettbasert undervisning og oppgaver. Sentralt i studiet står praksis i eget fagfelt med veiledning og oppfølging. Teori er tett knyttet opp til den praktiske delen av studiet.

 

Studiet består av fire emner. De to første emnene (Pedagogikk I og Kunstfagdidaktikk I) gir grunnlag for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for barn og ungdom.

 

De to neste emnene (Pedagogikk II og Kunstfagdidaktikk II) bygger på Pedagogikk I og Kunstfagdidaktikk I. Her vil du utvikle dypere forståelse rundt egen undervisning og fokusere arbeidet mot ulike elevgrupper og nivåer.

 

Praktisk-pedagogisk utdanning består av følgende komponenter:

  • 30 studiepoeng i pedagogikk
  • 30 studiepoeng i fagdidaktikk
  • 70 obligatoriske arbeidsdager i praksisopplæring som inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk (35 dager i andre og tredje semester)

Les flere nyheter!