Ledelse av prosesser: Tilbyr studier i Tromsø

12.11.2021 Egil Hofsli (tekst) Merete Wilhelmsen (foto)
Del på:

Ledelse av prosesser: Tilbyr studier i Tromsø

TROMSØ: I 2022 tilbys studietilbudet Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) i Tromsø, til dagens og mulige framtidige ledere ved kommunale kulturskoler. Foreløpig påmelding er mulig nå, og intensjonen er studiestart i slutten av februar 2022, slik at deltakerne etter endt LAP 1-studium kan søke og delta på LAP 2 som tilbys på Gardermoen høsten 2022. 

 

LAP 2-studiet høsten 2022 er siste LAP 2-runde i inneværende avtale mellom Høgskolen i Innlandet og Norsk kulturskoleråd, og det er derfor viktig for studiearrangørene at alle som har tatt eller tar LAP 1 innen dette LAP 2-studiet starter, har en reell mulighet til å få delta på modul to.

 

Studiearrangørene behøver nå en foreløpig påmelding fra interesserte, for å kunne vurdere om dette studietilbudet er noe en kan fortsette å planlegge, ikke minst av hensyn til finansiering. Derfor er det mulig å gjøre en foreløpig påmelding, innen mandag 20. desember 2021.

 

Foreløpig påmelding til LAP 1 i Tromsø i 2022 kan gjøres her

 

Ingen datoer er per nå klare for de seks samlingene som vil inngå i LAP 1 i Tromsø. Men oppstart planlegges ultimo februar 2022. Så er intensjonen å få til fire samlinger våren 2022 og to på tidlighøsten 2022. Fem av samlingene er av to dagers varighet, den ene (samling nr. fem) er en tredagerssamling.

 

LAP 1 i Tromsø tilbys under forutsetning om at finansiering kommer på plass og antall studenter blir minimum 20. Mer om dette i presentasjonen LAP 1 i Tromsø her.

 

Studium på mastergradsnivå

 

LAP-studiene er på mastergradsnivå og er et resultat av samarbeidet Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet i 2019 formaliserte i en rammeavtale.

 

Ledelse av prosesser (LAP) har to trinn  LAP 1 og LAP 2  som hvert gir 30 studiepoeng.

 

Trinnene kan tas hver for seg, eller sammenhengende.

 

En kan også gjennomføre studiet som et program uten å ta eksamen.

 

Mulig bro til erfaringsbasert master

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er Senter for livslang læring kulturskolerådets samarbeidspartner.

 

Norsk kulturskoleråd ønsker etter hvert å utvikle dette studietilbudet slik at det kan skape en bro til en erfaringsbasert master. Det er avklart med høgskolens fagmiljø knytta til studiet master i offentlig ledelse og styring (MPA), at høgskolen er interessert i å samarbeide med Norsk kulturskoleråd og Lederskap om å se på mulighetene om å realisere ambisjonen om å skape en slik bro og hva som kreves for å få det til.

 

De tre partenes formaliserte samarbeid skyldes de gode erfaringene de alle har med et kulturskolelederopplæringsprogram som ble igangsatt i Møre og Romsdal i 2016 og som fortsatt pågår.

 

Høgskolen i Innlandet legger til rette for og gjennomfører eksamen.

 

Les også nyhetssak fra 2017: Kulturlederopplæringen i Møre og Romsdal

Les også nyhetssak fra januar 2019: Avtale for å gi kulturskoleledere kompetanseutvikling

Les flere nyheter!