Musikkpedagogdagen 2022: Påmelding mulig

16.11.2021 Egil Hofsli (tekst og illustrasjonsmontasje) Norges musikkhøgskole (foto av Håkon Kvidal) Digital teaching (tegnet illustrasjon)
Del på:

Musikkpedagogdagen 2022: Påmelding mulig

OSLO: Torsdag 13. januar arrangeres ny Musikkpedagogdag, også denne gangen som webinar. Årets tema er digital didaktikk. Her vil det blir presentert digitale metoder fra ulike kulturskoler og undervisningssituasjoner, og en vil se nærmere på hvordan digitale verktøy åpner for nye lærings- og undervisningsmetoder.

 

Dette arrangementet er en fagdag for musikkpedagoger arrangeres av Norges musikkhøgskole, med Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner både i planlegging og gjennomføring.

 

Programmet er under utarbeidelse – men i grove trekk klart, og påmelding er mulig.

 

Mer informasjon om Musikkpedagogdagen 2022 samt påmeldingsskjema på nmh.no her

Påmeldingsfrist: 11. januar 2022.

 

Fagdagen arrangeres som nettkonferanse, og vil bli skreddersydd for musikkpedagoger, både i kulturskolen og alle andre skoleslag, som underviser enkeltelever, mindre grupper og/eller store grupper som kor og korps.

 

Hovedfokus for dagen, som altså har digital didaktikk som "overskrift", vil være metode. Det vil ikke handle om valg og bruk av verktøy, men om hvordan og hvorfor en kan styrke undervisningen ved riktig bruk av aktuelle verktøyene.

 

Foredrag ved Håkon Kvidal

 

Innledningsvis blir det et foredrag ved Håkon Kvidal (bildet), om digital didaktikk og digitalt læringsmiljø. Kvidal er førstelektor ved fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi, NMH.

 

Videre blir det flere runder der bidragsytere deler praksishistorier knytta til fagdagens tema.

 

Avslutningsvis blir det en paneldebatt/samtale med bidragsyterne.

 

Oppspill til nytt studium

 

Tematikken «Digital didaktikk» henger sammen med Kulturskolerådets fokus på digitalitet og som oppfølging av kunnskapsgrunnlaget fra Telemarksforsking. Norges musikkhøgskole forbereder for øvrig et studium fra høsten 2022 knyttet til digital metodikk, og Musikkpedagogdagen 2022 vil være et nyttig oppspill til dette studiet.

 

At Norges musikkhøgskole (NMH) står i spissen for denne dagen, er i tråd med Norsk kulturskoleråds dreining fra å stå som hovedleverandør av innhold, til å gå inn i tettere samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, for å bidra til kompetanseheving av nåværende og framtidige pedagoger. Det er utdanningsinstitusjonene som besitter spisskompetansen for etter- og videreutdanning av kulturskolepedagoger. Samtidig ser NMH at et samarbeid med Kulturskolerådet vil være en styrke med tanke på å treffe målgruppa med godt innhold.

 

På arrangørhold håper en at fagdagen vil gi inspirasjon og faglig påfyll til deltakerne, slik at de kan se sitt arbeid opp mot lokalt læreplanarbeid.

Les flere nyheter!