15 kommuner får støtte til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

02.11.2021 Egil Hofsli (tekst) Ingrid Vasconcelos / Unsplash (foto - hovedbilde) NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor (foto - Anette Trettebergstuen)
Del på:

15 kommuner får støtte til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

OSLO: Etter en søknadsrunde er 15 kommuner utvalgt til å dele fire millioner statlige kroner til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Kulturtanken administrerer ordningen  som er et pilotprosjekt  på vegne av Kulturdepartementet, og samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum om innretningen av ordningen.

 

– En satsing på barne- og ungdomskultur er en investering i gode oppvekstmiljø for barn og unge. Kultur bidrar til å vekke nysgjerrigheten og fantasien hos den enkelte, samtidig som den skaper levende og inkluderende lokalsamfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (bildet).

 

– Kommunene har en sentral rolle i barne- og ungdomskulturpolitikken og mange gjør allerede mye bra for at barn og unge skal få oppleve, skape og dele kunst og kultur. Med disse midlene vil flere få muligheten til å utvikle gode modeller for samarbeid og samhandling, som kan bidra til å gi barn og unge gode opplevelser og møteplasser for deltakelse og inkludering, sa Solberg-regjeringas kultur- og likestillingsminister Abid Raja da ordningen ble lansert i september.

 

I Barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape og dele settes nye mål for barne- og ungdomskulturen, blant annet å legge til rette for å styrke fokuset på barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Dermed legges fire millioner kroner på bordet for å sette i gang dette arbeidet.

 

Disse 15 kommunene får støtte

Kommune Fylke Søknadstittel
Aurskog-Høland Viken Reell medvirkning
Bergen Vestland Med medvirkning som mål og virkemiddel
Gjøvik Innlandet Samhandling på tvers
Kristiansund Møre og Romsdal

Som man roper i skogen

Lillestrøm Viken Kreativ kommune
Malvik Trøndelag Kultur og ungdom i planlegging og involvering (KUPI)
Namsos Trøndelag Namsos kommune - med kultur for barn og unge
Nome Vestfold og Telemark Prosjekt XY - finn din stemme
Orkland Trøndelag Barne- og ungdomskultur i kommunens temaplaner
Sandnes Rogaland Helhet, sammenheng og medskaping i kultur for barn og unge
Skien Vestfold og Telemark Felles målgruppe - felles mål
Sola Rogaland Ungdomsmedvirkning, Ung Kultur i Sola
Steinkjer Trøndelag Kultur i planlegging Inn-Trøndelag
Sør-Odal Innlandet Reell medvirkning i barne- og ungdomskulturen i Sør-Odal
Verdal Trøndelag Fra Post-IT-demokrati til medvirkning anno 2022

 

Søknadssummene varierer mellom 250 000 og 300 000 kr, og kommune bidrar med egne midler i størrelse null til ti millioner kroner. I alt kom det inn 37 søknader fra 36 kommuner i ti fylker.

Offentliggjøring av og informasjon om søknadskriterier er utformet av Kulturtanken og delt på nettstedene til KS, Norsk kulturskoleråd og NOKU.

 

Arbeidsgruppa som har vurdert søknadene, har bestått av Jo Morten Weider, Thomas Grønvoll, Ragnhild Bøhle (alle fra Kulturtanken) i samarbeid med Torkel Øien, rådgiver i KS og Norsk kultuskoleråd.

 

Arbeidsgruppa har i sitt arbeid sett og vurdert slik:

 

  • Sett etter helhet og bredde i aktørbildet (bl.a. vurdert om kulturskolen er en sentral aktør, red.anm.).
  • Vurdert kommunens planer som virkemidler.
  • Sett etter troverdig kobling mellom aktivitet og struktur/system. 
  • Sett etter varige virkninger og prosjekt som har hatt som mål å sikre den kommunale barne- og ungdomskulturen i langvarig planmessighet.
  • Vurdert kommunens evne til å lage et godt, gjennomførbart tiltak som sørger for stor grad av medvirkning fra barn og unge i det kommunale ungdomsrådet, elevråd i kulturskolen og annen involvering med barn og unge for å øke bedre samhandling og koordinering i kommunen.
  • Vektlagt kvalitet fremfor kvantitet.
  • Vurdert om søknaden viser til et helhetlig tjeneste- og utviklingsarbeid innen barne- og ungdomsfeltet, generelt kulturarbeid og i tilknytning til overordnede politiske satsingsområder.
  • Vurdert om søknaden gir arbeidsgruppa tro på kommunens gjennomføringsevne samt evne til å dele resultatene på aktuelle delingsarenaer som er beskrevet i utlysningen.

Arbeidsgruppa skriver i sin oppsummering videre at den har valgt å la de 15 utvalgte kommunene få en sum så nær som mulig opp til beløpet de søkte om, for på denne måten å få størst mulig gjennomføring av tiltakene i kommunene.

 

Mer om tildelinga og ordningen på kulturtanken.no

Les flere nyheter!