Konferanse fokuserte neste generasjons kulturpolitikk

17.11.2021 Egil Hofsli (tekst og montasje av skjermdumpfoto) Flo Hartberg (illustrasjoner)
Del på:

Konferanse fokuserte neste generasjons kulturpolitikk

OSLO: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen deltok med innlegg, da neste generasjons kulturpolitikk ble fokusert på konferansen Veien videre. På Facebook kan du se et utdrag av konferansen, som Norsk kulturskoleråd var medarrangør av.

 

Se kulturministerens innlegg på Facebook her

 

Senere vil også et opptak av hele konferansen blir tilgjengelig på kulturtanken.no her

 

Konferansen hadde som mål å vise hvem dagens unge kulturbrukere er og hva de ønsker seg fra kulturlivet når vi nå skal bygge fremtidens kulturtilbud.

 

Konferansen, som ble arrangert onsdag 17. november, var et resultat av et samarbeid mellom Kulturrådet, Kulturtanken, Medietilsynet, Norsk filminstitutt, Norsk kulturskoleråd, UKM (Ung kultur møtes) samt Ungdom og Fritid.

 

– Jeg er glad for at Kulturtanken løfter barn og unge inn i gjenåpningsarbeidet av kultursektoren etter korona. I samarbeid med Norsk Kulturskoleråd, Ungdom og fritid, Ung Kultur Møtes (UKM), Medietilsynet, Norsk filminstitutt og Norsk Kulturråd jobber Kulturtanken for at vi skal ha et levende og vitalt kulturliv i morgen, og da er det helt avgjørende at vi når og engasjerer barn og unge i dag, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, som holdt åpningsinnlegget på konferansen. Innleggstittel: "Hvorfor trenger vi en kulturpolitikk for barn og unge?".

 

I sitt innlegg gjorde kulturministeren det klart at hun ser på prosessen med å få til et mer åpent, mer mangfoldig og mer inkluderende kulturtilbud som når og engasjerer flere barn og unge, som et styrkingsoppdrag, ikke et gjenoppbyggingsoppdrag (etter kononapandemien).

 

Etterpå uttrykte hun stor begeistring over gaven hun fikk: Et bilde laget at kulturskoleeleven Noelle Boganes fra Sandnes. Ministeren lovet på direkten at bildet skulle få veggplass på kontoret hennes.

 

Før Trettebergstuens innlegg ønska Øystein Strand, direktør i Kulturtanken, konferansedeltakerne  som delvis var til stede i Kulturtankens lokaler i Oslo, delvis fulgte konferansen via nett – velkommen. 

 

Men før både Strand og Trettebergstuen entra scenen, ble det blir vist utdrag fra filmen "Vi blir hjemme". Filmens regissører, Maren Victoria Thingnæs og Marianne Mørk, fulgte elleve ungdommer gjennom pandemiens første år.

 

Program for konferansen

 

Mange bidragsytere

 

Etter Trettebergstuens innlegg fulgte et foredrag ved professor Elisabeth Staksrud fra Universitetet i Oslo. Foredragstittel: "Norsk barn bruker mye tid på nettet, men hvordan har de det der?".

 

Nanna Løkka, Telemarksforsking, presenterte deretter hovedfunnene i kunnskapsgjennomgangen av barn og unge kulturbruk før og under koronapandemien.

 

Anne-Sofie Åmodt, Opinion, holdt foredraget "Hvordan har unges mål og drømmer endret seg etter lang tid med pandemi?", mens Camilla Tepfers, InFuture, deretter holdt foredraget "Hva kjennetegner neste generasjons kulturbrukere?".

 

Deretter ble det en panelsamtale om konsekvenser av barn og unges kulturbruk for kulturpolitikken og kultursektoren. Moderator var Geir Bergersen Huse, nyhetsredaktør i Subjekt.

 

Unge ser seg ikke representert i kunsten

 

Etter en pause fikk konferansedeltakerne høre professor Anne-Britt Gran fra BI:CCI. Hennes innlegg handla om forholdet mellom en analog kulturpolitikk og den digitale kulturbruken. Deretter tok Geir Bergersen Huse for seg det "digitale offentlige rom" og diskuterte det offentliges plass i den digitale (og kommersielle) virkeligheten.

 

Anna Dordisdottir holdt et innlegg om relevans og representasjon i kunst og kultur. Dordisdottir var en del av Ungdommens ytringsfrihetsråd, som i sin rapport peker blant annet på utfordringen med at unge ikke ser seg selv representert i kunsten.

 

Avslutta med paneldebatt

 

I konferansens siste del presenterte Ståle Stenslie, avdelingsdirektør i Kulturtanken, innspill fra nær 100 kommunale ungdomsråd på hvilke tiltak må gjøres for å engasjere flere barn og unge etter korona.

 

Stenslie moderte også dagens avsluttende paneldebatt, der fire ungdommer ga oss sine reflektesjoner rundt hva som kan gjøres for at en bedre skal treffe flere barn og unge med det offentlig-finansierte kulturtilbudet.

 

Oppdrag fra Kulturdepartementet


Kulturrådet og Norsk filminstitutt jobber på oppdrag fra Kulturdepartementet med å kartlegge og
analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren og vurdere hvordan sektoren kan
gjenoppbygges og styrkes i tiden etter 2021. Kulturbruken til barn og unge har i stor grad flyttet seg til digitale plattformer. Koronapandemien ser ut til å ha forsterket denne utviklingen. Hva innebærer det for kulturpolitikken og hvilke utfordringer og muligheter representerer det for kultursektoren?


Kulturtanken vil ta ansvar for å løfte barn og unge som målgruppe og sikre at deres stemmer blir hørt i dette viktige arbeidet.

 

Mer informasjon om oppdraget og arbeidet

Les flere nyheter!