Ikke mer til kulturskole etter budsjettenighet

29.11.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ikke mer til kulturskole etter budsjettenighet

OSLO: Ingen flere kroner til kulturskole og kulturskoleutvikling. Det er faktum etter at det 29. november ble enighet i budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ikke overraskende er det arbeidsliv, velferd og klima som har fått hovedfokus når regjeringas budsjett er dreid noe i SV-retning.

 

Norsk kulturskoleråds direktør Morten Christiansen hadde ikke forventa noen flere «kulturskolekroner» etter budsjettforhandlingene denne gangen. Trolig er det mer realistisk at det senere i Gahr Støre-regjeringas regjeringstid kan komme tiltak og økonomisk støtte som gagner kulturskolen.

 

Kulturskolerådets direktør ser fram til et møte med statssekretær Kristina Torbergsen (Ap) i Kunnskapsdepartementet onsdag 1. desember. Der stiller han sammen med Kulturskolerådets styreleder, Helga Pedersen.

 

Regjeringa hadde i sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022 ikke funnet rom for noen ekstra kroner i retning kulturskole og kulturskoleutvikling, utover de 26,2 millioner kronene (samme beløp for fjerde år på rad, red.anm.) til kulturskoleutvikling som Solberg-regjeringa la opp til i sitt budsjettforslag.

 

Men i Hurdalsplattformen, regjeringserklæringen Arbeiderpartiet og Senterpartiet har som grunnlag for sitt regjeringssamarbeid, skrev den nye regjeringa at den vil «arbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen».

 

«Kulturskolene er viktige arenaer for kultur i kommunene og må prioriteres», skrev Sosialistisk Venstreparti (SV) i sitt alternative statsbudsjett for 2022. Der ønska SV å bruke 100 millioner kroner på opptrapping av gratis kulturskoletilbud neste år. De 100 mill. kr ønsker SV å gi gjennom økte rammeoverføringer til kommunesektoren.

 

Les mer om budsjettforliket på arbeiderpartiet.no

Les mer om budsjettforliket på senterpartiet.no

Les mer om budsjettforliket på sv.no

 

De tre partiene hadde frist til torsdag til å bli enige om en budsjettavtale. Torsdag holdes den såkalte finansdebatten i Stortinget. Det hastet

derfor å bli enige innen den tid, for det er i utgangspunktet da en avtale om budsjettet bør være ferdig.

Les flere nyheter!