SVs alternative statsbudsjett 2022: 100 mill. kr til opptrapping av gratis kulturskoletilbud

2021 SV-budsjett 15.11.png
SVS ALTERNATIVE STATSBUDSJETT: Kari Elisabeth Kaski presenterer i dag SVs alternative statsbudsjett for 2022.
15.11.2021 Egil Hofsli (tekst) NRK 1/skjermdump (foto)
Del på:

SVs alternative statsbudsjett 2022: 100 mill. kr til opptrapping av gratis kulturskoletilbud

OSLO: Kulturskolene er viktige arenaer for kultur i kommunene og må prioriteres, skriver Sosialistisk Venstreparti (SV) i sitt alternative statsbudsjett for 2022. Der ønsker SV å bruke 100 millioner kroner på opptrapping av gratis kulturskoletilbud.

 

De 100 mill. kr ønsker SV å gi gjennom økte rammeoverføringer til kommunesektoren.

 

Regjeringa Gahr Støre la 8. november fram sitt tilleggsnummer til Statsbudsjett 2022. SV er ikke med i den regjeringa, men er partiet regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet først vil vende seg til, for å forhandle og eventuelt få støtte til sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022.

 

SVs stortingsgruppe legger i dag fram SVs alternative statsbudsjettforslag. Dette for å vise hvordan SV ville prioritert pengene og ressurene om det var partiet som bestemte.

 

Se SVs alternative budsjettforslag her

Merk: Alle beløp i SVs forslag er sammenlikna med Solberg-regjeringas forslag til statsbudsjett, Prop. 1 S (2021-2022) og Prop. 1 LS (2021-2022).

 

I en tekst i tilknytning til det alternative budsjettforslaget på nettstedet sv.no, skriver SV følgende:

 

"Vi har en mulighet for å skape forandring sammen nå. Etter valget i 2021 har SV havnet i en avgjørende posisjon i Stortinget. Velgerne våre har nå muligheten til å få uttelling, til å flytte på makt og forandre Norge. Det er et stort ansvar for oss, og for regjeringspartiene vi skal forhandle med, for å finne løsninger for et grønnere, mer solidarisk og rettferdig Norge i dagene fremover. Dette budsjettet er vårt utgangspunkt for forhandlingene."

Les flere nyheter!