Byr opp til nasjonal konferanse om dans i Stavanger

07.04.2022 Egil Hofsli (tekst) Anne Lise Norheim (foto)
Del på:

Byr opp til nasjonal konferanse om dans i Stavanger

STAVANGER: Norsk kulturskoleråd, i samarbeid med Stavanger kulturskole, Universitetet i Stavanger og Stavanger konserthus, inviterer til nasjonal konferanse om dans. Sammen for fremtidens dansekunstnere er tittelen på konferansen som finner sted 19.– 20. oktober 2022.

 

Konferansen skal være et møtested for økt kunnskap om talentutvikling og fordypning i dans. Målet er å samle feltet for å arbeide sammen for fremtidens dansekunstnere.

 

Fokuset for dansekonferansen er todelt:

 

  • Økt kunnskap om hva slags strukturer som skal til for å samarbeide om å bringe et talent til profesjonelt nivå, og på sikt synliggjøring av nye strukturer og samarbeid omkring talentutvikling/ fordypning i dans. 
  • Økt kunnskap om ivaretakelse og undervisning av talent/ fordypning i dans.

Konferansen skal favne nasjonalt og være relevant for dansepedagoger fra alle utdanningsnivå, forskere, dansestudenter, politikere og ledere av undervisnings- og kulturinstitusjoner og alle utøvende dansekunstnere.

 

Faglig programkomité består av:

 

  • Camilla Nordhagen, avdelingsleder for dans Stavanger kulturskole og fylkesstyreleder i Norsk kulturskoleråd Rogaland
  • Leith Symington, studieprogramleder, BA i dans og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger
  • Michelle Schachtler Dwarika, programkoordinator PPU og forskningsassistent ved Kunsthøgskolen i Oslo
  • Janne Foss, seksjonsleder dans ved Oslo kulturskole

Formålet for konferansen er begrunnet blant annet i Rammeplan for kulturskolen, Stortingsmelding Meld. St. 18 (2020–2021) og Strategien Fordypning med mangfold (2021).

 

Mer informasjon om programmet og påmelding publiseres i løpet av våren.

Les flere nyheter!