Forente kommunale krefter for å skape e-sport–tilbud

2023 Flekkefjord e-post 30.1.png
2023 Flekkefjord e-post 30.1.png
30.01.2023 Tekst: Hege Arstad Foto: Dan Olaf Søgård og Tomas Hovland (innfelt bilde)
Del på:

Forente kommunale krefter for å skape e-sport–tilbud

 

FLEKKEFJORD: For å møte behovet om å skape en fysisk møteplass for dataspill-interesserte unge og samtidig utvide nedslagsfeltet for breddevirksomheten, tilbyr Flekkefjord kulturskole nå kurs i e-sport – i samarbeid med to andre kommunale tilbud: Kafé Johan og Terningen.

 

– Fra et kulturskoleståsted er denne e-sport-satsingen kjempeviktig. I tillegg til å være nyskapende, kommer vi i kontakt med ungdommer vi ikke nådd fram til med det kulturskoletilbudet vi hadde fra før, sier Ragnhild Maria Sandvik, leder ved Flekkefjord kulturskole.

 

Dataspill er per januar 2023 den desidert største fritidsaktiviteten blant ungdom, og e-sport har hatt en enorm vekst både globalt og i Norge. At stadig flere kulturskoler nå har e-sport-tilbud, mener Sandvik er en nødvendig utvikling.

 

– Vi er og skal være gode på kjernevirksomheten vår, men målsettingen om kulturskole for alle betyr at vi også må være opptatt av breddevirksomhet, og utforske muligheter som gjør skoleslaget attraktivt og viktig for alle barn og unge. Når vi bestemte oss for å se på mulighetene for å starte et e-sport-tilbud, var første steg på veien å finne aktører i kommunen som kunne bidra med kunnskap og kompetanse som vi manglet. I dette tilfellet var det naturlig for oss å samarbeide med Kafé Johan og Terningen, sier Sandvik

 

Målsetting: E-sport som fast kulturskoletilbud

 

Kafé Johan er et lavterskeltilbud for ungdommer driftet av Flekkefjord kommune og frivillighetsorganisasjonen. Terningen er en ideell organisasjon med mål om å bruke spill for å bekjempe rusproblematikk, økonomiske forskjeller og utenforskap. Organisasjonen Riddle Esports er også med i prosjektet, og stiller med to trenere.

 

E-sport-tilbudet består av tolv kursdager i et nyoppussa gamingrom på Kafé Johan med ti nye gaming-pc-er. Seks av kursdagene er satt av til spillet League of Legends, seks til Overwatch. Målgruppen er dataspillinteresserte unge fra tolv år og oppover som ønsker å gå fra vanlig gaming til å fokusere på konkurranseaspektet. Dersom noen allerede presterer på et «høyere nivå», har trenerne utviklet et program som også vil gi disse elevene utfordringer.

 

– For å delta på kurset må en melde seg på som elev i kulturskolen. Men skolen har også et drop-in-gamingtilbud med Kafé Johan, som forhåpentligvis vil bidra til at flere får øynene opp for tilbudet og øke rekrutteringen til nye kurs, forklarer Sandvik. Da første kursdag gikk av stabelen 12. januar, var ni av ti plasser fylt. Samtlige kursdeltakere var gutter.

 

– Vi ønsker selvsagt å få med oss jentene også, men akkurat nå er vi bare glade for å ha fått tilbudet på plass og kurset i gang. Nå skal vi se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å tiltrekke oss flere jenter. Enn så lenge er dette et prosjekt, men målsettingen er å tilby e-sport som fast kulturskoletilbud, sier Sandvik.

 

Kulturskolen bidrar til å fjerne stigma             

 

En som er svært glad for at kommunen har fått et kommunalt opplæringstilbud i e-sport og en større bredde i fritidstilbudet, er Dan Olaf Søgård ved Kafé Johan.

 

– Behovet for å skape en fysisk, sosial arena – der gamere som gjerne sitter hjemme alene og spiller kan få en tilhørighet, og lære mer både praktisk og teoretisk om hvordan e-sport fungerer og hvordan de kan bli bedre i spillet – har vært stor. For meg betyr det mye også på et personlig plan, sier Søgård, som savnet et tilsvarende tilbud da han selv var henvist til gutterommet for å utøve gaming og e-sport-lidenskapen.

 

Foruten å være prosjektleder ved Kafé Johan, er Søgård også kreativ leder i Riddle Esports. Han mener det er på høy tid at gaming og e-sport anerkjennes på lik linje med andre fritidsaktiviteter. Han tror at kulturskolen kan bidra til å fjerne stigmaet som fortsatt henger ved disiplinen.

 

– Mange mener mye om e-sport og e-sport-utøvere. Den vanligste feiloppfatningen er at dette er en aktivitet forbeholdt einstøinger som sitter i mørke rom og lever på potetgull og energidrikker. Faktum er at utøverne kommer i alle mulige fasonger, og at e-sport er en utrolig inkluderende og mentalt krevende øvelse, der utøverne må tilegne seg ferdigheter på strategisk og logisk tenkning, kommunikasjon og samarbeid samt prestere under press. At kulturskolen nå har satt e-sport på agendaen, gir disiplinen en seriøsitet som kan bidra til å fjerne mytene som gjerne forbindes med e-sport, sier Søgård.

 

Gjennom jobben på Kafé Johan er han daglig i kontakt med ungdommer fra gaming- og e-sport-miljøet i Flekkefjord. På første kurskveld dukket det likevel opp flere ungdommer han ikke hadde sett før. Ifølge Søgård var tilbakemeldingene unisone: Ungdommene trengte virkelig dette tilbudet.

 

– Jeg har også snakket med foreldre som fortalte at sønnen var så tilfreds og oppstemt da han kom hjem etter kurset, at det var som å få et nytt barn i hus. Dette er tilbakemeldinger som varmer hjertet til en som brenner for dette, og en klar indiksjon på at vi har klart å skape et fritidstilbud som det var et skrikende behov for, sier Dan Olaf Søgård.

 

Stor overføringsverdi

 

E-sport-tilbudet er finansiert av til sammen 950 000 kroner i prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen, Norsk kulturskoleråd Agder og Flekkefjord kommune. For å gjøre e-sport–tilbudet kjent, møte behovet for informasjon om e-sport fra både potensielle kursdeltakere, foreldre samt lærere fra både grunnskolen og kulturskolen, ble det invitert til et nettmøte med Tobias Staaby som innleder. Møtet ble holdt halvannen måned før kursstart.

 

Staaby er lektor ved Nordahl Grieg videregående skole og stipendiat ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å undervise i historie, norsk og religion, skriver Staaby på en avhandling om spillbasert undervisning. Han er også medstifter av firmaet Spillpedagogene og medforfatter av boken Spillpedagogikk.

 

– E-sport er et nytt felt for flere enn oss i kulturskolen, og usikkerheten om hvorvidt dette tilbudet er sunt eller skadelig og om kulturskolen nå skulle tilby undervisning i vold, måtte besvares. Ved å invitere Staaby for å redegjøre for forskjellen mellom gaming og e-sport, og fortelle om alle ferdighetene og kompetansen utøvere tilegner seg, fikk satsinga en viktig faglig tyngde. Vi fikk også flere påmeldinger, forteller kulturskoleleder Sandvik, som mener e-sport har stor overføringsverdi.

 

– E-sport-utøvere er kreative mennesker, som ofte er ekstrem gode på presisjon, problemløsning og samhandling. Dette er egenskaper som kan anvendes i kulturskoledisipliner som for eksempel visuell kunst, musikkfag og spillutvikling, sier Sandvik. Kulturskolelederen mener også at e-sport-tilbudet kan rive ned terskler og bidra til å økt rekrutteringen til kulturskolen.

 

– Mange tror fortsatt at kulturskolen = musikkskole, så for oss er e-sport-satsingen også en viktig synliggjøring av bredden skoleslaget favner – noe som i sin tur kan resultere i nye elever, sier Sandvik.

 

Opplever bred oppslutning

 

E-sport som kulturskolefag har vært en kilde til uenighet i kulturskolelandet. Men ikke i Flekkefjord. Kulturskoleleder Sandvik er svært fornøyd med den brede oppslutningen prosjektet har fått fra kommunen, private aktører og innad i lærerstaben.

 

– E-sport-satsinga er 100 prosent finansiert av prosjektmidler, så kjernevirksomheten vår står fjellstøtt. Det er absolutt ingenting å hente i det allerede stramme budsjettet vi har til rådighet i dag. Vi er helt avhengig av å få tilført nye midler for å kunne videreutvikle e-sport-tilbudet. Neste steg blir derfor å synliggjøre hva vi har fått til, slik at politikerne og andre kommunale aktører ser at vi har fylt et behov og skapt noe som er verdt å bygge videre på, avslutter Ragnhild Maria Sandvik.

Les flere nyheter!